Foto: Rachel Strong/Unsplash
Foto: Rachel Strong/Unsplash

Medgang og motgang i kristenlivet

En venn av meg har spurt om jeg ikke kan forkynne noe om «medgang og motgang i kristenlivet». Det vil jeg gjerne prøve på. Når vi er skapt av en god Gud og likevel opplever motgang og vanskelige forhold, får vi det ikke alltid til å stemme.

Av: Asbjørn Kvalbein.

 

 

 

Paulus i Bibelen gir oss innsikt i sin erfaring fra livet med Gud. Han opplevde både medgang og motgang. Ikke minst møtte han mange vansker, ja, hva vi kaller trengsler. Men likevel klarte han å se lyst på livet – med takknemlighet og glede.

«Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» (2Kor 12:10) Hvorfor var han sterk, hvorfor hadde han godt mot?

Han så at svakheten er en gave. Det som skapte turbulens i livet hans, viste hvor svak han er. Da kan kraften komme fra Gud selv.

Vortex generatorer

Jeg har lest om noe som kalles vortex generatorer. De er som små finner, metalltrekanter eller firkanter, bare noen centimeter store. De er montert på toppen av vingene på små og store fly. De er gjerne plassert der vingen er tykkest, eller på den vertikale halefinnen på flyene. Disse vortex generatorene skaper ekstra turbulens eller urolige luftstrømmer. Hvorfor? Faktisk styrker de flyets evne til å fly og til å bli styrt. Slår du opp på internett, vil du finne bilder av hundrevis av forskjellige typer vortex generatorer.

Det viser seg at flyet ikke oppfører seg på sitt beste hvis luftstrømmene blir for glatte. Det trengs noe som skaper uro. Turbulens og krøll på rette tid og sted er svært tjenlig for et fly.

Kanskje dette er sant om livet vårt også. Det spørs om ikke litt turbulens og motstand gir oss mer løft. At ikke alt går glatt, kan gjøre oss mer egnet til å bli styrt av vår himmelske Far, som gjerne vil ha oss trygt fram til målet.

Hold ut og la dere oppdra

Bibelen sier til dem som opplever turbulens og tøffe tider i livet: «Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere» … «All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.» (Hebr. 12:11)

Du kan be Gud ta bort det som skaper uro. Men hvis han ikke gjør det, så takk ham for at han har plassert noen vortex generatorer også i livet ditt. Han vil gjerne hjelpe deg, styre deg og få deg trygt hjem.

Trengslenes plass

Alle som vil ha med Gud å gjøre, bør tenke over trengslenes plass i livet. Jeg tror du er kjent med at livet ikke alltid behandler deg pent. Du får noen vansker eller ydmykelser, noen slag eller smerter, noen svakhetstegn, ja, dype skuffelser. Jeg tror ikke noen har sluppet unna slikt som gjør livet vanskelig.

Hva kan hjelpe oss? Forståelse fra venner, innsikt i hensikten med disse vortex generatorene, og ikke minst trøst fra Guds ord.

Men er det ikke djevelen som sender det onde? Det onde kommer egentlig fra arvesynden og har spredt seg til oss alle. Vi skjønner ikke alt om dette. Men vi vet at djevelen gjør alt han kan for å få oss til å miste motet og bli svake. Gud bruker motgangen til det motsatte – for å gjøre oss frimodige og sterke. Djevelen vil at vanskene skal skape et skille mellom oss og Gud. Gud vil at vanskene skal drive oss til ham. Derfor er Gud aldri nærmere hos oss enn når vi er i trengsel. Og aldri er hans kraft mer virksom – midt i vår svakhet.

Straff for synder?

Store trengsler for en kristen er ikke en straff for store synder. Nei, de kan bære i seg stor nåde. «Helliggjorte trengsler er åndelige forfremmelser,» skrev bibeltolkeren Matthew Henry. Ellers om Paulus sa om forholdet mellom kroppen vår nå og kroppen i fremtiden: «Det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft.» (1Kor 15:43)

Hvordan forholde meg?

Hvordan skal jeg forholde meg når motgangen kommer?

Tenk på at ikke noe rører ved deg som ikke har passert gjennom din himmelske Fars hender. Ingenting. Alt som skjer, har Gud forhåndsundersøkt og godtatt. Vi skjønner ofte ikke hvorfor, og kanskje vi aldri får svar på det i dette livet. Men vi vet at det som er smertefullt for oss, ikke er en tilfeldighet for ham som styrer livet vårt. Han er overhodet ikke overrasket, om vi er det. Det som inntreffer i livet vårt, har passert ham. Han vet at lidelse har holdt mange borte fra å synde.

Streike mot Gud?

Det er noen som sier: Jeg vil ikke gi noe til misjon eller kristelig arbeid. For Gud har behandlet meg hardt og urettferdig. Jeg streiker! Hadde han vært litt greiere med meg, skulle han fått noen takkegaver.

Men slik tenkte ikke de kristne i Korint. Paulus skrev om dem:

«De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet.» (2Kor 8:2)

De hadde ikke bare opplevd motgang. De hadde opplevd trengsler. Ja, de var hardt prøvd i trengsler, forteller Paulus. De var satt på prøve. Ville de bli bitre og gå i vranglås? Eller ville de likevel være takknemlige og positive?

Ja. «De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet.»

En underlig Far

Gud er en underlig Far. Han bruker virkemidler som vi ikke skjønner oss på. Noen får kroniske smerter. Andre må takle følgene av en ulykke. Andre igjen føler dag etter dag at de mangler kraft og initiativ.

Alt dette kan være redskaper for å forme oss. Når vi opplever svakhet, gjør det oss mer avhengige av Kristus, og da blir hans styrke noe vi hver dag kan takke for. Jo svakere vi føler oss, jo mer støtter vi oss til Herren. Jo mer vi støtter oss på Herren Jesus, jo sterkere blir vi åndelig sett, selv om vi opplever at kroppen visner bort.

Paulus skrev om den tornen han hadde i kroppen. Det var som en vortex generator, tilsynelatende en brems i tjenesten. Men han lærte å leve med denne tornen uten å klage. Han klarte å være vennlig, tålmodig og kjente seg fri til å elske og hjelpe andre, selv om han følte seg svak hver dag.

Et helbredet åndelig liv

Når hjelpeløsheten min blir stor, begynner Guds verk for alvor å virke.

Slik tenker en sann kristen. Da er ditt åndelige liv helbredet, selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Slik seirer Guds nåde i livet ditt. Helbredelsen av din syndige personlighet går stadig fremover, selv om helbredelsen av din svake kropp ikke gjør det. Gud er først og fremst opptatt av at ditt åndelige liv skal leve i helbredelsen. Kroppen skal han likevel skape helt ny i det livet som venter.

Når japanerne reparerer noe gammelt og fint som er gått i stykker, kan de forstørre skaden ved å fylle bruddene med gull. De tror at når noe har vært utsatt for en skade og har en spesiell historie, blir det mer verdifullt.

Egnet til å tjene andre

Merk at alt som jeg må igjennom, er egnet til å skolere meg til å tjene andre mennesker bedre. Alt. For min himmelske Far har bestemt seg for å forme meg i hans elskede Sønns bilde. Derfor vet han alt om hva som er verdifullt i en smertefull opplevelse. Han gjør det som er nødvendig for at jeg slipper det jeg har i hendene mens jeg stoler på mine egne ressurser, og snur meg mot Ham, han som er rik nok til å gi meg alt jeg trenger.

Tenk over dette: Når du har fått et helbredet hjerte, en hellig glede over å ha kontakt med det svake i deg selv, da er det en mulighet som er gitt deg til å komme i kontakt med det svake i dine medmennesker.

Når vi bare ser styrken hos hverandre, kan det skapes avstand. Men når svakheten trer fram, kan det åpne for at folk kjenner seg igjen og søker fellesskap med deg.

Superkristne

Vellykkede superkristne gir et inntrykk av at Gud bare bryr seg om de som får til alt som de skal. Din svakhet, din hjelpeløshet, din følelse av mindreverd kan vise seg å bli din største styrke og ditt beste kontaktpunkt.

Paulus skrev om tiden sin blant de kristne i Korint: «Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven.» (1Kor 2:3) Ja, han så på det nærmest som et program og en nådegave å være vanskene på en ydmyk måte: «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» (1Kor 9:22)

Medgang og motgang i kristenlivet? Ta det alt fra Guds hånd, kjære venn. Jeg slutter med et gammelt salmevers:

Tro at Jesus vil deg vel,

Om hans plan er skjult for øyet.

Tenk: Hvor ofte har hans makt

Roser ut av torner brakt!

OPL329

Powered by Cornerstone