Da tolleren Levi ble kalt
Foto: Ben White/Unsplash

Da tolleren Levi ble kalt

Kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben i verden? Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med i den klubben: At du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og er blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» (Luk 19:10)

Av: Asbjørn Kvalbein.

Jesus begynte med å finne disse fortapte personene. Det var fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Han sa: - Kom og følg meg. De gjorde det. Det var noe mer enn en invitasjon, det var som et skapende ord, en ordre, et bud. Om Gud når han taler, står det: «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» (Sal 33:9)

En av de verste

Nå skal vi høre hvordan Lukas skildrer hva som skjedde da en av de verste synderne begynte å følge Jesus, fra Luk 5:27-32:

«Deretter gikk han ut. Og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham.

Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem.

Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa: Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?

Men Jesus svarte og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Det fortelles at Jesus så Levi. Ordet som er brukt for å se, er et sterkt ord. Det innebærer å stirre bevisst på, skarpinnstille på. Jesus så på skatteinnkreveren og betraktet ham opp og ned. Jesus stanset opp. Har du opplevd at noen har stirret på deg på den måten? Jesus var nok allerede blitt kjent, og Levi visste antakelig hvem han var.

Ikke kunne forestille seg

Da Jesus åpnet munnen og sa noe, hørte Levi ord som ikke kunne ha forestilt seg: - Følg meg! Han spurte, ja, ga ordre om at Levi skulle bli en disippel! Det innebar noe mer enn å være elev på et kurs noen dager. Det gikk ut på å være en etterfølger, det innebar å slå inn på en helt ny levemåte. Jesus sa ikke: Lær av meg! Han sa: Følg meg! Med andre ord ba Jesus ham ikke bare forandre måten han tenkte på, men måten å leve på.

Dette var merkelig også av en annen grunn. Jesus ble sett på som en rabbi, og slike lærere spurte ikke noen å bli disipler. For å bli disippel måtte du søke om lov til å bli det. Du måtte fylle visse krav før du i det hele tatt kunne komme i betraktning. Du måtte ha et godt rykte på deg. Du måtte ha inngående kjennskap til Loven, og du måtte kunne sitere en hel bok i Skriften for å være en aktuell kandidat.

Utvelgelsen var en tøff prosess. Rabbinere ville ikke la hvem som helst slå seg sammen med dem, for en rabbiners rykte hadde sammenheng med kvaliteten av disiplene hans.

Jesus rett og slett bare kalte

Jesus gjorde noe som ingen rabbi noen gang ville tenke på å gjøre. Jesus inviterte til etterfølgelse, ingen søknadsprosess, bare et kall og en nyskaping.

Selv om ikke disiplene skjønte det der og da, ville de nok få tak i det senere. Det var dette kristendom skulle handle om: Kalt av Jesus til å følge ham i liv og død, og kalle andre også til å følge. Det var selvsagt et sjokk for fire fiskere, men det ble et enda større sjokk å være vitne til at Jesus kalte Levi!

Dermed hadde de fått innsikt i en helt ny verden. Han kalte svikere, mennesker med et høyst tvilsomt rykte, slike som ingen ville være sammen med. Han kalte syndere! Mennesker av alle slag ble kalt, og mennesker av alle avskygninger svarte ja og fulgte.

Ufattelig for noen typer han valgte

Det var radikalt nok at Jesus kalte disipler i stedet for at disipler søkte å få en plass hos ham. Men det var ufattelig hva slags unge menn han valgte seg ut. Ingen av dem kvalifiserte til å vinne en talentkonkurranse. Ingen av dem var skriftlærde, ingen sterke ledertyper eller pådrivere. Bare en gjeng vanlige arbeidsfolk.

Levi var skattinnkrever. Han jobbet for de romerske okkupantene. De var forhatte, og derfor var også Levi svært så upopulær. Romerne hadde delt opp landet i distrikter. Alle områdene måtte drive inn et bestemt beløp. Romerne solgte retten til å kreve inn, til den som bød høyest.

Folk måtte betale to typer skatt. Den ene hva som gjerne kalles en koppskatt, en avgift per person, som en må stille med ganske enkelt fordi en er til. Det handlet også om ti prosent av alt korn, vin og olje som bøndene produserte.

Nærmest landeveisrøvere

Men det som gjorde tollerne til forhatte personer i samfunnet, var deres rett til å kreve inn indirekte skatter. De ble nærmest landeveisrøvere. Skatteoppkreveren hadde ubegrenset myndighet til å skattlegge alt han ville, slik som varer som ble importert eller eksportert, mat, frukt osv. Det hendte også de la skatt på hjulene på vognene. Han kunne til og med åpne private brev og finne ut om det var noe han kunne legge toll på. De romerske myndighetene hadde gitt ham retten, og de ville forsvare ham om noen stilte spørsmål om hvordan jobben ble utført. Han skulle betale det avtalte til myndighetene, og alt han ellers fikk inn, kunne han putte i egen lomme. Myndighetene visste det, alle visste at slik var systemet. Tollere var inderlig forhatte personer.

Hvis du ikke hadde råd til å betale tolleren, måtte du låne penger til en forferdelig rente, og hvis du fremdeles ikke kunne betale, ble du nødt til å gi fra deg alt du eide.

Ikke rart at tollere var den mest forhatte, foraktede gruppe mennesker i hele Israel. De var forrædere. De ble kalt blodsugere.

Levi var en mann som var fortapt, men ingen savnet ham. Tollere var så foraktet at de ble utestengt fra synagogene. De kunne ikke være vitner i rettssaker, for ingen hadde noen tro på at de snakket sant. De ble plassert på samme nivå som ranere, mordere og prostituerte. De ble aldri invitert til selskap. De ble antakelig avvist av sin egen familie. Familiens sorte får.

Mulig prest?

Han het Levi og hadde nok hørt at han var oppkalt etter den tredje av Jakobs sønner, han som ble far til Levi stamme. Det ble prestestammen. Fra han var født hadde nok foreldrene forventninger om at gutten skulle tjene Herren som prest. Det er sannsynlig at både faren, bestefaren og oldefaren var prester, og nå skulle Levi følge opp. At en jøde sviktet et livskall for å bli skatteoppkrever på vegne av romerne, var nå én ting. Men at en mann av Levi stamme gjorde det, kunne ingen begripe.

Mens vanlige folk ville ha forbannet ham, spyttet på ham og truet ham, kom Jesus og sa det samme til ham som til Andreas, Peter, Jakob og Johannes: - Følg meg! At de fire ble kalt, var greit nok, for de kom fra skikkelige, hardt arbeidende familier, om de ikke sto særlig høyt på den sosiale rangstigen. Men de tjente penger på ærlig vis og deltok trofast i synagogen. Men denne forræderen!

Simon Seloten og Levi

For øvrig like merkelig hva som fortelles i neste kapittel, om de tolv, «Simon som ble kalt Seloten» (Luk 6,15) Han var en frihetskjemper, helt i den andre enden av skalaen i forhold til Levi. En leiesoldat, en terrorist! Hvis du hadde tenkt å leie en mann til å myrde Levi, så ville Simon vært et greit valg. Jesus valgt de minst sannsynlige og de minst elskede til å følge seg. Han hadde faktisk evnen til å bringe dem sammen!

Kan du innbille deg denne samtalen: - Simon, du er en soldat, en frihetskjemper, en terrorist. Du forakter romere og dem som samarbeider med dem, slike som tollerne. - Følg meg! Vil du? - Ja, Herre! - Levi, du er en sviker, en skattoppkrever, en pengesnyter. Vil du følge meg? - Ja, Herre. - Fint. Simon og Levi, dere kan sove på samme rom.

Hvordan kunne noe slikt skje? Fordi Jesus kaller syndere, og gjerne de aller største av dem.

Ufattelig privilegert

Det gikk opp for Levi hvor ufattelig privilegert han var. Lukas forteller at Levi gjorde et stort gjestebud for Jesus hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem.

Hvem inviterte Levi? Andre tollere! Hvorfor gjorde han det? Han hadde antakelig ikke andre venner. Når du er en synder og blir kalt av Jesus, blir du ikke fremmed for å ha med andre benådede syndere å gjøre.

Men fremfor alt: Levi ønsket at flere skulle møte Jesus. Har du og jeg stelt i stand en fest noen gang – for å glede oss over Herrens ufattelige nåde? For at andre skal bli kjent med en så enestående Frelser?

Har du noe i livet ditt verdt å feire? Feirer du det?

Jesus elsker mennesker som ikke ligner på ham i det hele tatt.

Hvem er det som misliker slikt? Religiøse mennesker. De var akkurat motsatte av tollere og syndere. Disse religiøse personene var mer fjernt fra Gud enn de menneskene de tenkte var fjernt fra Gud.

De regnet med at å være sammen med syndige mennesker, var det samme som å godta det livet de levde.

Ikke opplevd evangeliet

Fariseerne hadde ikke opplevd evangeliet. De hadde ikke vært i kontakt med Kristi kraft til å skape et nytt liv – ved et ord om tilgivelse og etterfølgelse. De tenkte ikke på Jesus som den store legen.

Evangeliet når ikke videre ut i verden - med sin helbredende kraft, hvis kristne er redde for å bli besmittet av synden ved å være sammen med syndere. Noen må ta en risiko. Det kristne fellesskapet må ikke bli en religiøs klubb for å beskytte de hellige.

Det er to typer mennesker i denne fortellingen: De som tenkte at Jesus var altfor god for dem, og de som tenkte de var altfor gode for Jesus. Den første gruppen ble etterfølgere. Den andre gruppen ble forherdet og gikk til grunne i sin vantro.

En kvalifikasjon

Det fins én kvalifikasjon for å følge Jesus: Du må være en synder.

De som ikke kommer til Jesus, klarer ikke å se seg selv som åndelig syke som trenger en lege. De ser seg ikke som syndere som trenger en Frelser.

Hvem innbys til å følge Jesus? Hvem gir han et skapende ord om etterfølgelse? Alle.

– Ja, men jeg har noen damehistorier bak meg. Jeg styrer ikke forholdet til alkohol.

Du er innbudt.

- Jeg er hekta på pornografi. Jeg har vært uærlig.

Du er innbudt til å følge Jesus til et nytt liv!

Lukas forteller at de som ble kalt, forlot alt og fulgte Jesus. Ja, Levi mistet alt. Å følge Jesus koster alt. Men ikke å følge ham koster mer. Levi kunne ha forlatt dette livet som en meget rik mann. Men da hadde vi aldri hørt om ham. Men fordi han fulgte Jesus, fikk han navnet Matteus, som bokstavelig betyr «gave fra Gud». Han skrev en bok i Bibelen. Han har fått en plass i verdenshistorien.

I dag kaller jeg på vegne av Mesteren: - Følg Jesus! Dristig er det sagt at det beste denne verden kan by på, er som søppel i forhold til det verste Jesus kan gi deg. Han har lovet å gå sammen med deg hele livet og inn i en evighet preget av Guds herlighet. Følg Jesus!

OPL331

Powered by Cornerstone