Tilgivelse - 1
Pixabay/CCL

Tilgivelse - 1

Skal vi alltid tilgi?
Av Svein Anton Hansen, publ. 13.april-21

I mellommenneskelige relasjoner oppstår det ofte situasjoner og konflikter som kan skape mer eller mindre dype sår, og som trenger oppgjør og tilgivelse mellom partene for å lege sår. Ja, som mennesker trenger vi alle både å tilgi andre og å få tilgivelse.

Men - skal eller bør vi alltid tilgi?

Først trenger vi å finne ut hva vi mener med «å tilgi». Det sies at å gjemme er menneskelig, mens å glemme er guddommelig.
Ofte har vi mennesker bedre hukommelse enn Gud. Å tilgi er å velge å ikke bruke det som skjedde mot den som gjorde noe galt mot oss. Vi velger å ikke minne på, samt å avstå fra straff. Den som tilgir gir fra seg muligheten å ta igjen.

Om vi alltid skal tilgi – ikke et klart ja/ nei-svar på det spørsmålet. Vi skal tilgi når vi er klare til det. Både ord og hjerte må være med. Vi har nok alle hørt noen si «jeg tilgir deg», men vi merket at hjertet ikke helt var med. Da blir det noe halvhjertet over tilgivelsen.

Lite – mye
Jesus sa følgende til en fariseer om en kvinne som hadde gjort mange synder: «Hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» (Lukas 7,47). Har jeg opplevd det store at Gud tilgir meg syndene mine, så tror jeg at jeg vil få større kjærlighet både til Gud og mine medmennesker.
Generelt kan vi si at kommer det en person som har gjort galt mot meg og ber om tilgivelse, så bør det være særs gode grunner til hvis jeg ikke skal tilgi.  

Gud og mennesker
Når det gjelder tilgivelse, så trenger vi det både fra Gud og mennesker. Å tilgi synd tilhører sentrum i den kristne tro. Å tilgi er Guds favorittaktivitet. Det var derrfor Jesus kom - for å tilgi oss det gale vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre. Guds Sønn har tilgitt oss. Det gir oss god grunn til å tilgi den som har gjort galt mot oss.

"... så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre." (Kolosserne 3,13)

OPKL 545

 

Powered by Cornerstone