Fars og mors kjærlighet
Lina trochez/Unsplash

Fars og mors kjærlighet

Et av de såreste punktene i livet for mange godt voksne er forholdet til barna deres. Noen opplever at barna etter hvert avviser dem fullstendig. Noen voksne barn slår inn på veier som bare må føre til menneskelig og åndelig elendighet.

En far som opplevde dette, ble spurt om han hadde snakket med sønnen sin om hvordan han levde. Mannen svarte: «Snakket med ham? Jeg har mistet kontakten med ham, og nå kjenner jeg ham egentlig ikke.»

En annen far fortalte at han kom inn på tenåringsguttens rom, og der luktet det stramt av alkohol. Moren til gutten knelte ned ved sengen, strøk ham over håret, kysset ham på pannen og klappet ham. Hun så opp på faren hans og sa: «Han gir meg aldri lov til å være glad i ham når han er våken.»

Guds kjærlighet er – underlig nok – både dypere og sterkere enn dette. Gud ligner en menneskelig far og mor ved at han må leve i risiko. Han har gitt barna sine frihet til å velge Hans vei, eller andre veier.

Det korset som ble reist på Golgata, der Guds egen Sønn led for all verdens synder, taler sterkt om Guds sorg. Det er en fars sorg over barna som er blitt fremmede for ham, og som går på ville veier.

Gud har en ensomhetens sorg. Noen foreldre opplever at barna deres avviser dem og gjør dem ensomme. Guds ensomhet oppstår når de han har skapt, ikke vil ha noe med ham å gjøre. Han har sørget for dem gjennom hele livet og gitt dem det de har trengt. Men så har barna hans vokst opp – og gått bort.

En berømt prest opplevde å ha en sønn som avviste både faren og farens tro, og sønnen sørget for å ydmyke og trakassere faren på alle mulige måter. En av de andre sønnene til denne presten sa: «Hvis han hadde vært sønnen min, ville jeg ikke vite noe mer av ham og kaste ham ut for bestandig.» «Ja,» sa presten, «hvis han hadde vært din sønn, ville jeg også gjort det, men han er sønnen min, og jeg elsker ham.»

Slik er Guds kjærlighet for Kristi skyld. La deg favne og trøste av denne farskjærligheten som Jesus har vist oss.

Av Asbjørn Kvalbein

OPM750

 

Powered by Cornerstone