Gud er tre og en
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Gud er tre og en

Bibelen forteller at selve skaperverket vitner om at Gud er til: «Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.» (Sal 19:2) I Salme 19 står det også at «Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom.»

Nå sier Bibelen at Gud er både tre og én samtidig. Gud som Far sendte sin Sønn Jesus Kristus til verden ved Den hellige ånds kraft. Ånden hjelper oss til å tro på Faderen og Sønnen. Den ene Gud, som Far, Sønn og Ånd, har satt alt inn på å frelse deg.

Men også i skaperverket aner vi treenigheten. En berømt vitenskapsmann som heter dr. Henry Morris, sier at hele universet er preget av en treenighet. Her er en design med tre i en, og en i tre.

Universet består av tre ting: Stoff, rom og tid. Ta bort en av disse tre, og da ville universet opphøre å eksistere. Men hver av dem er en treenighet – en enhet i tre.

Stoff er lik masse, pluss energi pluss bevegelse

Rom er lengde, høyde og bredde

Tiden er fortid, nåtid og fremtid.

Slik er hele universet et vitnesbyrd om Guds karakter, som har skapt det. Han er Far, Sønn og hellig Ånd. Han vil gjerne gi menneskene del i det aller beste – et evig fellesskap med ham. Er det ikke all grunn til å takke og ta imot, mens det er nådetid og mulighetenes dag?

OPM752

 

Powered by Cornerstone