Følg Jesus og kast garna i sjøen!
Foto: Ben White/Unsplash

Følg Jesus og kast garna i sjøen!

I dag vil jeg snakke til dere om misjon. Vi leser fra det første kapitlet i Markusevangeliet, fra vers 14:

Av Asbjørn Kvalbein

«Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!

Da han gikk langs Galilea-sjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks forlot de garna sine og fulgte ham.

Da han var kommet litt lengre fram, så han Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han dem. Og de forlot sin far Sebedeus og leiefolkene i båten, og fulgte ham.» (Mark 1:14-20)

Guds rike er kommet nær

Markus forteller om den voksne Jesus, ikke noe fra hans barndom. Døperen Johannes hadde forkynt at Guds rike var kommet nær og bedt folk vende om. Deretter ble han kastet i fengsel. Det interessante er at nå begynner Jesus å forkynne det samme budskapet. Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Det var ikke noe plagiat fra Jesu side, det var en oppfølging, en videreføring av samme budskapet, fra ham som er selve Riket personlig.

Dette budskapet trenger vi i vår generasjon å høre. Vi kan ikke opptre her i verden som om Gud ikke fins. Han angår oss i vår tid. Vi kan ikke være med på det som folk har innbilt seg, at livet ikke har noen mening, og at det ikke fins noe håp. Guds rike var nært på Jesu tid. Det er enda nærmere nå.

Guds rike er ikke bare her, det er nå. Mange tror at kristendom er en religion som bare handler om livet etter døden. Nei, kristendom er aktuell for livet her. «Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!» leser vi. (Sal 118:24) Guds rike er ikke det samme som himmelen, men det har begynt allerede. Ikke utsett til i morgen å leve et Guds rike-liv. Følg etter Jesus som disippel, vær engasjert i en livslang læretid. Riket er nær, Riket er nå. Vend om og tro de gode nyhetene!

Å vende om

Her ser vi to trekk ved et liv som etterfølger. Det første er å vende om. Er det noe usunt, skadelig og noe som krenker Gud og mennesker i livet ditt? Noe som du bør gjøre noe med? En relasjon, en måte du bruker tiden på? Bibelen er klar. Det er ikke plass til både Gud og synden i livet ditt. Den ene eller den andre må skubbes ut.

Så det første er å vende om. Det andre er å tro de gode nyhetene. Hva går de ut på? «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

Det evige livet begynner ikke en gang langt der framme i det ukjente. Det begynner i det øyeblikket du overgir deg helt til Jesus. Det er da, nettopp da, du kan legge bak deg skyld, frykt, vrede og en bunke negative tanker og følelser. De kan vaskes bort. Dermed begynner du å leve i Guds rike. Livet vil gi deg muligheter som du ikke kan forestille deg.

Følg meg!

Det er forbløffende at det første Jesus sa til dem som skulle bli elevene hans, var: Følg meg. Tenk at da han sa det, talte han til fremmede. Han kom ikke med noen innledende ord, sa ikke noe om betingelser. Han presenterte ikke seg selv, han sa bare: Følg meg.

Hva tenkte de som hørte på? Var de skeptiske? Det ser ikke slik ut. De ble umiddelbart overbevist av Jesus.

Jesus sa ikke: Følg meg, så vil jeg gi dere rikdom. Han sa ikke: Følg meg, så blir dere populære. Han sa ikke: Følg meg, så vil jeg gjøre dere sterke. Han sa noe som var overraskende, og kanskje skremmende: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.

Vi kan forstå det om de umiddelbart hadde sagt: «Nei, dessverre.» Men hvordan reagerte de? «Straks forlot de garna sine og fulgte ham.» De reagerte straks, som Markus understreker, som et fingerknips, de forlot hjemmet, businessen, familien og fulgte Jesus.

Etterfølger av Jesus

Hvis du lurer på hva en kristen er, så har du det her: En kristen er en etterfølger av Jesus. Der begynner og fortsetter livet som en kristen. Følge Jesus gjennom livet og følge Jesus gjennom døden.

Her hører vi Jesus kalle fire av de tolv disiplene. Merk at de var fiskere. De var vanlige mennesker. De kom ikke fra høyskoler eller universiteter. De var ikke ledere eller en del av overklassen. De var verken rike eller utdannede. De var fiskere, det vil si vanlige mennesker.

Dette er veldig oppmuntrende for alle som føler seg uverdige eller utilstrekkelige. Det er flere av dem enn vi ofte tenker over. Menn og kvinner som ikke føler de duger til noe, ikke kan noe når det gjelder å følge Jesus eller ta ansvar i hans rike.

Framgang for Guds rike er ikke avhengig av hva vi til vanlig tenker om makt og metoder. Ingen har sagt det bedre enn ordene fra Sakarja: «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Sak 4:6)

Paulus fulgte opp med å si: «Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise … ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.» (1Kor 1:26-27)

Gud bruker våre svakheter og begrensninger, ja, til og med våre nederlag, for å fremme det som er godt for ham. Derfor kan alle bli en etterfølger av Jesus.

Fiskere

Er det ikke interessant at de første menneskene Jesus kalte, var fiskere? Den første tittelen han ga dem, var menneskefiskere. Det er som om Jesus sa: Det som dere nå har som levebrød, det vil jeg at dere gjøre med livet deres. Jeg vil ta dere med den personligheten dere er, den bakgrunnen dere har, det vitnesbyrdet dere har, den innflytelsen dere har, og jeg vil bruke dere til å vinne menn og kvinner, gutter og jenter og bringe dem inn i min familie.

Vi har fine kirker, bedehus og leirsteder, med utstyr og teknologi til tusen. Men bygninger vinner ikke mennesker. Tekniske duppeditter når ikke mennesker. Båter fanger ikke fisk. Bare mennesker vinner mennesker.

Det er også en annen enkel sannhet her: Etterfølgere fisker. Det skjønner vi når vi leser videre i Det nye testamente. Disse fiskerne var blitt menneskefiskere. Jesus brukte sine tre år i tjenesten på to ting: Vinne seg etterfølgere og forvandle etterfølgere til menneskefiskere.

Det viktigste for deg er å følge Jesus. Det betyr å slå følge med, vandre på den samme veien. Det innebærer fellesskap, side ved side, mens vi har kontakt med hverandre.

Troen begynner ikke med å akseptere lærepunkter, heller ikke å slå inn på en spesiell livsstil, heller ikke å følge en sær etikk. Det innebærer å møte Jesus, bli glad i ham i hjertets dyp og begynne å vandre sammen med ham.

Jeg vil gjøre dere til …

Merk hva Jesus sa: Jeg vil gjøre dere til … Det er sterke og direkte ord. Føler du hva du skal gjøre? En etterfølger av Kristus har ikke noe valg.

Menneskefiskere - hvordan gjør vi det? Ved å elske mennesker ubetinget, lenge nok til å få rett til å snakke med dem. Vi styrker vårt forhold til Kristus slik at når vi har fått en rett til å snakke, så har vi noe å si, og folk vil lytte fordi våre handlinger og holdninger vil understreke ordene vi sier.

Vi gjør det ved å bli ledet av Kristus, som bor i oss og vandrer med oss. Han vil gjøre oss brukbare. Vi vil ikke mangle de rette ordene hvis vi er avhengig av Kristus. Og når ordene ikke kommer, vil bare det at vi er der, være sterkere enn ord, for Kristus som bor i oss, vil være der og gjøre gjennom oss det som trengs akkurat der og da.

Lillesøsteren

Det var en gang en gutt som ville dra til bekken for å fiske med stang og meitemark. Moren sa: Ta med deg lillesøsteren din. Men han sa: Mor, ikke tving meg til å ta henne med. Sist hun ble med meg, fikk jeg ikke en eneste fisk. Moren svarte: Jeg skal snakke med henne, så jeg skal love deg at denne gangen skal hun ikke lage noe bråk. Gutten sa: Hun lagde ikke noe bråk, hun spiste opp alle markene!

Når Jesus snakker om menneskefiske, tenker han ikke på stang og krok og meitemark. Han tenker på garn og not.

Ut der fisken er

Jeg er ikke ekspert på fisking. Men jeg vet én ting: Fisken kommer ikke til fiskeren. Fiskere må dra ut der fisken er. Derfor må du være på farten. Underveis. Ute blant folk. Den kristne menighet er til for den fisken som ennå ikke er fanget. Det er vår jobb å finne fisken, samle den, og bringe dem inn i Guds rike.

Det er to grunner til at de fleste av oss ikke samler fisk. For det første leter vi ikke etter fisk, og for det andre, når vi finner dem, så fisker vi ikke.

Nabolaget ditt er en sjø full av fisk. Arbeidsplassen din er en sjø full av fisk. Skolen din er en sjø full av fisk. Mange av oss tenker: Jeg kan ikke fiske. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg er for sjenert til å gjøre det. Jesus sa: Følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

Vi var alle en gang fisker, og så ble vi fanget. Vi ble renset og forvandlet ved Jesu Kristi kraft, og vi er fulle av takknemlighet for det som skjedde.

Er du en etterfølger av Jesus, vil jeg legge på deg dette at Jesus ønsker å ha mange fiskere som begir seg ut til menneskehavet og setter i gang med å fiske mennesker, for det er hva den kristne forsamlingen er til for.

Det gjelder å samle

På gresk betyr fiske det å fange levende, har jeg lest. Det innebar å fange fisk på den måten at de fremdeles var i live da de ble brakt til land for salg. (Ogilvie) Poenget med bildet om garnfiske er ikke så mye den økonomiske biten, å tjene penger på salg av sjømat, men å samle sammen.

Det gjelder å samle barna, sa en trofast barnemisjonær, en misjonskvinne jeg intervjuet i min ungdom. De hadde bygd seg et stort hus, men fikk bare ett barn. Andre etasje ble da tilpasset å samle barn til søndagsskole og barneforening. Det var ikke noe annet andre etasje ble brukt til enn samlingsplass. En fantastisk fiskeplass med garn. Det gjelder å samle folk. Det er poenget med nota.

Det viktige er å finne steder å samle folk og gi dem appellen: Guds rike er kommet nær. La livet ditt få en ny retning ved at du tror på det glade budskapet om Jesus! Ja, følg Jesus! Et godt gammelt fiskegarn kan brukes i nye tider.

Min hobby for misjonen

I Grimstad bodde en misjonsmann jeg beundret. Han kom med slagordet: Min hobby for misjonen! Han samlet ungdom som likte å ta bilder, startet fotoklubb, lærte dem triks og holdt andakt for dem. En kjenning av ham elsket å mekke på motorsykler. Det var ikke vanskelig å samle unge i hobbyverkstedet og gi dem gode ord fra evangeliet i tillegg.

Hva med deg? Er du en menneskefisker? Noen av oss er redde for å bli oppfattet som Lucy i tegneserien Knøttene. Lucy sier til Baltus: «Jeg ville blitt en storartet evangelist.» Baltus svarer: «Å?» Lucy svarer: «Jeg overbeviste gutten som sitter foran meg i klassen om at min religion er bedre enn hans religion.» «Å, hvordan gjorde du det?» Lucy svarer: «Jeg slo ham i hodet med matboksen min.»

Vi har ikke lyst til å bli oppfattet som denne typen kristne. Derfor, hvis du er redd for å bli avvist, redd for å si noe galt, redd for å få en merkelapp på deg, eller redd for ikke å vite hva du skal si, så blir det til at du ikke sier noe. Men lyder vi kallet fra Jesus på den måten?

Lukte pizza

En mor fortalte at datteren fikk jobb på kjøkkenet i en pizzarestaurant. Det ble sene kvelder, så moren sa seg villig til å hente henne med bil etter jobb. Men da datteren kom inn i bilen, luktet hun så sterkt pizza at moren som oftest gikk inn i butikken og kjøpte med seg en pizza.

Når vi lever livet som kristne, er vi sammen med Kristus og prøver å leve for ham. Når vi lar hans kjærlighet, nåde og tilgivelse dekke oss, vil vi ha duften av Kristus i livet vårt. Lever vi på den måten, kan våre liv bli som en innbydelse. Når livet vårt blir som en invitasjon, kan andre bli dradd mot å søke ham og stille spørsmål om troen vår.

Makter vi å være menneskefiskere? En har sagt at grunnen til at Jesus steg opp til himmelen så snart han hadde gitt misjonsbefalingen, var at han ikke ville høre på alle unnskyldningene og spørsmålene eller diskusjonene om misjonen. I stedet ga han oss bare ordren GÅ.

I disse versene hører vi at Jakob og Johannes, de to brødrene, holdt på å reparere de garnene de brukte til daglig.

Hull som er bundet sammen

Har du tenkt over at garn er bare en masse hull som er bundet sammen? Vet du hva et hull er? Det er et ingenting. Vi er jo en gjeng ingenting. Men hvis du tar en masse ingenting og binder dem sammen, så blir de ganske brukbare og sterke som et garn, som et fangstredskap. Som sammenbundet kan vi oppnå mye mer enn hva den enkelte av oss får til på egen hånd. Vi er menneskefiskere sammen – i misjon ute og hjemme, i misjonslag, i menigheter og forsamlinger.

En gang da Jesus kom dit Peter og de andre holdt på å fiske, ba han Peter kaste garnet ut på den andre siden av båten. Det var en merkelig ordre, for Peter hadde jo hele tiden mislyktes med å fiske på sin måte. Likevel gjorde Peter som han ble bedt om – på en oppfordring fra Jesus. Det viser hvordan vi er avhengige av Jesus. Vi kan ikke ro rundt på det store folkehavet og holde garnet i båten. Vi må slippe det løs slik som Jesus kaller oss til det.

Disiplene reparerte garnet, eller de renset garnet. Et garn blir lett full av urenheter. Det kan fange opp døde fisk, sjøplanter, søle og søppel. Blir garnet ditt skittent, og du lar være å rense det, vil det etter en stund bli ødelagt – råtne eller falle fra hverandre. Et skittent garn vil gjøre arbeidet vanskeligere. Garnet er ment å være nesten usynlig og gli lett gjennom sjøen. Men er det skittent, vil det skremme fisken. Fisken ser et skittent garn på lang avstand.

Vaske garnet

Fortsett å vaske garnet, lev et rent liv, vask bort syndig skitt og unødvendig aktivitet.

Det mest verdifulle er ikke nota, ikke garnet, det er mennesker. Vinn deg den holdningen som en ekte fisker har - omsorg for menneskene som er fortapt, og be om mot til å gå ut for å kaste garnet for å samle til Guds rike.

Når vi er fiskere som er opptatt av å fiske vanlig fisk, så tar vi fiskene ut av deres gode miljø og overlater dem til å dø. Men når vi er menneskefiskere som Jesus ba oss om å være, tar vi menneskene ut av dødens verden og setter dem inn i et vakkert, nytt liv. Livet som familiemedlemmer i Guds rike. Følg meg, sa Jesus. Bli med i Guds rikes store innhøsting!

OPL340

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone