Kom, hør og gjør!
Pixabay/CCL

Kom, hør og gjør!

Jesus sier at en klok kristen holdning viser seg når jeg først kommer til Jesus for å høre Guds ord, for så til slutt å gjøre og handle på det jeg har hørt. Rekkefølgen er kom, hør og gjør!
Svein Anton Hansen, publ. 09.juli -21

Som kristne er vi frelste av bare nåde. Våre gode gjerninger eller vår eventuelle gode vilje hjelper ikke når oppgjørets time kommer og evighetens domstol settes. Hvis gjerningene var det avgjørende, kunne vi aldri vite om vi hadde gjort nok. Mennesket kunne aldri vite om det virkelig var frelst. Men nei - Gud frelser syndere som ser at eget åndelig strev ikke nytter, men som i stedet bøyer seg for tilbudet om tilgivelse som Gud tilbyr ved troen på Jesu frelsesverk.

Samtidig som at en synder er frelst kun ved Guds nåde, så sier Jesus at gjerninger teller. For, de forteller noe om vår lydighet mot Gud, eller mangel på sådan.

«Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier? Hver den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem – hvem han er lik, vil jeg vise dere: Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell ...» (Lukas 6,46-48a)

Kristendom kan fort stå i fare for å ende opp som en «høre-religion». Vi kommer til kristne møter og gudstjenester, setter oss ned og lytter til kristen forkynnelse. Vi nikker anerkjennende når vi hører ord og meninger vi synes stemmer med en kristen tro og lære. Vi hører kjære og kjente kristne uttrykk som bekrefter hva vi bekjenner oss til. Forkynnelsen går om hodet og tanken før den aksepteres av et hjerte fylt av Guds Ånd.

Utfordringen for de fleste av oss som bekjenner oss som kristne, er om ordene gjør noe med mine hender og føtter, om de får prege ordene og holdningene mine. Ja, Gud ber oss gjemme hans ord i våre hjerter. Likevel var det aldri tanken at ordene skulle gjemmes slik at vi glemte dem eller at de ikke fikk satt sitt preg på våre gjerninger og liv.

Jesus sier her i Lukas 6 at en klok kristen holdning viser seg når jeg først kommer til Jesus for å høre Guds ord, for så til slutt å gjøre og handle på det jeg har hørt. Så ja, gjerninger teller. De beviser om jeg ender opp som «en gjerningenes gjører» og ikke bare som «en glemsom hører» (Jakob 1,25).

TRV 328

Powered by Cornerstone