Syn for syn, del 2
Pixabay/CCL

Syn for syn, del 2

Bibelen har syn for synet, både i fysisk, men også i overført betydning. Bli med på et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for.
Svein Anton Hansen, publ. 05.juli-21

Øynene våre og synet de gir oss, er nok den viktigste av sansene vi mennesker har. Prøv å leve med lukkede øyner for noen minutter, og du skjønner fort betydningen av å kunne se.

Også Bibelen har syn for synet, både i fysisk, men også i overført betydning. Her følger et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for:

Utsyn og fjernsyn: Vi trenger utsikt i livet; se langt og de mange veier for å nå ut til nye mennesker med evangeliet. Misjons-synet ser mulighetene! «Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!» (Johannes 4,35)

Nærsynt: Preges jeg av nærsynthet, da er det kun jeg, meg og mitt eget øynene ser. Den nærsynte mangler helhetssynet; misjons-synet for de unådde.

Tilsyn: «Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.» (1.Pet.5,2). Slik ber disippelen Peter menighetens ledere vise gode og sunne lederholdninger overfor Guds menighet de er satt til å føre tilsyn med.

Framtidssyn: Omkring 30 ganger møter vi uttrykket «Og jeg så ...» i Johannes Åpenbaring. Disippelen fikk en religiøs åpenbaring som var mer enn ønsketenking. Johannes lar oss høre hva som er Guds visjon for hva framtiden og evigheten vil bringe oss.
«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.» (Joh.åp. 21,1-2)

TRV 327

Powered by Cornerstone