Stafettpinnen – overgi rett og i tide!
Svein Anton Hansen

Stafettpinnen – overgi rett og i tide!

Først Jesus, så Paulus. Deretter Timoteus som så skulle finne nye trofaste medarbeidere som selv var i stand til å overgi evangeliet til nye. Slik har budskapet om Jesus gått fra en generasjon til neste generasjon, fra et folkeslag til nye folkeslag opp gjennom historien.
Svein Anton Hansen, publ. 19.juli -21

En av de mest spennende øvelser under friidrettsmesterskap er løpsstafetter. For her handler det ikke bare om å være raskest, men også om å klare å overlevere stafettpinnen riktig og i tide. Mister løperen stafettpinnen eller det blir kluss i vekslingen, slik at pinnen overleveres for sent, da diskes laget, selv om de kom først i mål.

Misjon og trosoverlevering kan sammenlignes med et stafettløp. Evangeliet er en betrodd skatt som jeg har fått tildelt å bære med meg gjennom mitt livsløp. Så er det om å gjøre for meg at jeg i mitt løp makter å overlevere både evangeliet samt oppgaver knyttet til misjon og kirke til neste generasjon. Hvis du og jeg ikke klarer det, er vi kun én generasjon unna avkristning.

Apostelen Paulus ble betrodd evangeliet og kallet til misjon direkte av Jesus selv. Etter dette var Paulus stadig på utkikk etter nye medarbeidere som ønsket å løpe sammen med han for å bringe evangeliet om Jesus ut til jøder og hedninger. Timoteus var en av disse. Mot slutten av Paulus sin tjenestetid, vil han gi stafettpinnen videre til Timoteus.

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.» (2.Tim. 2,2).

Først Jesus, så Paulus. Deretter Timoteus som så skulle finne nye trofaste medarbeidere som selv var i stand til å overgi evangeliet til nye. Slik har budskapet om Jesus gått fra en generasjon til neste generasjon, fra et folkeslag til nye folkeslag opp gjennom historien.
Nå er stafettpinnen lagt i hendene på deg og meg som bekjenner oss som kristne. Nå bærer vi med oss vitnesbyrdet om Jesus. Gjennom Paulus sine ord ber Jesus oss ta ansvar i vår tid, på vårt sted: «Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide ...» (2.Tim. 4,2).

Pass på at du ikke slipper stafettpinnen, at du finner en ny å overlevere den til, og at du slipper den i tide. Da har du løpt ditt misjonsløp, samt gjort ditt for at den kristne tro vil leve videre i neste generasjon.

TRV 331

Powered by Cornerstone