Det gode forbildet
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Det gode forbildet

En gammel mann, plaget av gikt og med en solid stokk i hånden, strevde seg fram til kirken hver søndag. Det hendte i USA dette, og den trofaste mannen gikk hver gang det var et møte eller arrangement i den lokale kirken på hjørnet.

En jente kunne fra vinduet sitt se hva som foregikk utenfor. En dag var det tett snøvær, og jenta tenkte: Nå blir han vel hjemme? Men nei, den gamle var i rute. Med stokken lette han seg fram der det var trygt å sette føttene på isen og snøen.

Jenta kunne ikke stanse nysgjerrigheten lenger. Hun måtte bare besøke den lille menigheten som den gamle mannen var så trofast mot.

Etter at hun var blitt mer kjent med forsamlingen og fått høre forkynnelsen, ble hun en ivrig kristen. Hun giftet seg og ble senere mor til en sønn som ble en av Amerikas mest fremtredende kristne forkynnere. Den gamle mannen forlot dette livet uten å få oppleve denne frukten av den trofaste kirkegangen hans.

Jeg kan tenke meg at det blir en stor glede i evigheten å få høre en eller annen si: «Jeg er her fordi du har vist meg veien til Jesus.» Kanskje en mor eller far får høre: «Pappa, Mamma, vi nådde fram på grunn av dere.»

Så vi kan vitne om Gud og det evige håpet på mange måter. Blant annet ved å vise hva som er viktig for oss, at det er nødvendig å samles med Guds folk for å høre fra Bibelen og lære om det kristne livet. Jeg håper du og jeg er gode forbilder for noen. Apostelen Paulus skrev til Timoteus: 

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» (1Tim 4:12)

OPM774

 

Powered by Cornerstone