Stillehavet
Unsplash

Stillehavet

Oppdager og sjøfarer Ferdinand Magellan kjempet et helt år for å finne en passasje vestover, forbi Sør-Amerika. I 1520 lyktes han i å oppdage en åpning helt mot sør.

Men der møtte han noen av de vanskeligste utfordringene i hele verden: Kalde vinder, stormfullt hav, høye isfjell og et opprørsk mannskap.

Men da de først var kommet gjennom disse krevende forholdene i det som i dag kalles Magellan-stredet, oppdaget de et stort og rolig havområde foran dem. De løftet hodene mot himmelen, takket Gud og kalte det nye havet for «Det fredelige – The Pacific – Stillehavet.»

Jesus Kristus vil gjerne lede oss gjennom storm og bekymringer til et mer fredelig hav i følge med ham. Han sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg … Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere … dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.» (Joh 14:1,18-19)

Av Asbjørn Kvalbein

OPK885

Powered by Cornerstone