Tomhendt innfor Gud

Tomhendt innfor Gud

Den talen av Jesus som kalles Bergprekenen (Matt 5), har en merkelig oppbygging. Målet er å fremme et nytt og annerledes liv.

Det loves salighet, altså en lykke som ikke produseres i verden. Men først må nye holdninger skapes.

Talen begynner med saligprisningene. Vi innser at vi har behov – salige er de fattige i ånden. Vi vender oss bort fra vår selvtilstrekkelighet – salige er de som sørger. Vi slutter å kjempe om posisjonene – Salige er de ydmyke. Vi er glade for at Han er med oss – salige er de som hungrer og tørster etter mer. Vi tilgir andre – salige er de barmhjertige. Vi ser i en ny retning – salige er de rene av hjertet. Vi setter andre høyt – salige er de som skaper fred. Vi tåler urettferdighet mot oss selv – salige er de som blir forfulgt.

Programtalen peker framover. Det gamle legges til side, noe nytt blir til. Jo mer radikal forandring, dess større glede. En salighet skapt av Gud.

Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom er å ta imot. Jo mer tomhendte vi står innfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Av Asbjørn Kvalbein

OPK886

Powered by Cornerstone