Å velge det ene nødvendige
Pixabay/CCL

Å velge det ene nødvendige

100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige. Men kun ett er nødvendig!
Svein Anton Hansen, publ. 19.november -21

Følgende sitat av tegneseriefiguren Ole Brum er godt kjent for de fleste: «Ja takk, begge deler!» Du står overfor et valg, hvor du må velge mellom det ene eller det andre. Så ønsker du gjerne begge deler, eller du vil avstå fra å velge. Da kan vi være fristet til å si: «ja takk, begge deler!»

I Betania utenfor Jerusalem bodde søstrene Marta og Maria. En dag ble de begge stilt på valg av Jesus selv. Hvordan ville de bruke dagene sin, i alle fall den tiden de hadde sammen med Jesus?

«Jesus svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne(Lukas 10,41-42)

Denne bibelfortellingen vitner om at Maria valgte den gode del, det ene nødvendige. Den gode del må også jeg velge. Jeg trenger hver dag å velge mellom hva som er viktigst av å tjene Herren eller å bli betjent av ham, å gi ham mitt liv eller å ta imot hans liv. Hver kristen trenger å ta dette valget; å fokusere på Jesu død og oppstandelse, på hva Jesus har gjort for oss, framfor hva jeg skal gjøre for ham.

Når vi velger å høre Guds Ord, så må vi kanskje gi avkall på noe annet. Et spennende TV-program, en hyttetur, et familiebesøk, en times ekstra søvn eller noe annet godt og viktig må vente eller bli ugjort.

Maria valgte den gode del. Hun satte seg ved Jesu føtter. Vi kan også unne oss å sitte ved Mesterens føtter. I Bibel, bønn, forkynnelse og stillhet kan vi få hvile hos ham og erfare at Jesus kommer oss så nær.

Så - ta deg tid til å høre om korset. Ta deg tid til å beundre korset. Ta deg tid til å reflektere over hva korset kostet Jesus. Ta deg tid til å takke for korset. Når alt kommer til alt, i et evighetsperspektiv; hva kan du ikke klare deg uten? Nemlig - Guds nåde gitt på Golgatas kors.

100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige. Men kun ett er nødvendig!

TRV 339

Powered by Cornerstone