Som du er
Pixabay/CCL

Som du er

Skulle du vente med å komme til Jesus først når du fikset livet, eller mente du var god nok til å møte ham, da ville du aldri komme.
Svein Anton Hansen, publ. 03.januar -22

Har du vært på en del bedehus-møter i løpet av livet ditt, tror og håper jeg at du har hørt en forkynnelse hvor du ble invitert til å komme til Jesus. Predikanten prøvde etter beste evne å snakke om synden som stenger oss fra samfunn med Gud, før han malte ut at Kristus døde på korset for dine og verdens synder. Ja tenk - også for deg og dine overtredelser rant Jesu blod! Kanskje ble noen av møtene avsluttet med at taleren gikk fram på podiet igjen, og innbød forsamlingen til å ta imot Jesus, på nytt eller for første gang. Og, var møtelederen eller taleren blant de som ekstra godt likte de gamle bedehus-slagerne, så sang dere kanskje denne sangen:

Kom som du er til din Frelser, smittet av vantroens dynn!
Blodet som rant fra hans side, renser din sjel fra all synd.

Kom som du er til din Frelser, legg deg til ro ved hans bryst!
Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst!
(1.vers og refreng).

Til tross for noen gammelmodige ord og uttrykksmåter, forstår vi av sangen at Jesus inviterer den enkelte av oss til å komme til ham i tro. Ikke først og fremst predikanten, men Jesus selv ber oss om å komme som vi er. Ikke som vi burde være. For, skulle du vente med å komme til Jesus først når du fikset livet, eller mente du var god nok til å møte ham, da ville du aldri komme.
Nei, kom akkurat som du er, nettopp med alle dine mangler og feil, nederlag og svik. Ikke la de syndene som plager din samvittighet mest få hindre deg fra å oppsøke frelseren. Husk at Jesus kom for syndere, ikke for de egenrettferdige.

«Jesus sa: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» (Markus 2,17)

Hvor dumt ville det ikke være hvis en pasient tenkte at han var for syk til å gå til lege? Pasienten trenger ikke vente til han har blitt så frisk at legen ikke lenger finner noen sykdom å behandle.
Slik skal du også tenke om sjelelegen Jesus. Kom akkurat som du er i dag. Ikke vent til i morgen.

TRV 343

Powered by Cornerstone