Jeg blir av og til sint - og banner

Det er noe jeg sliter med. Stort sett er jeg grei og kommer ut av det med folk. Men jeg har et hissig temperament. Det har forresten flere i familien min. Når jeg eksploderer, har jeg lett for å banne. Det skjer ikke så mye på jobben, men helst når jeg er sammen med noen få gode kamerater, som også er temmelig røffe. De fleste vet ikke om problemet mitt, men jeg vet at Gud følger med. Han liker det nok ikke. Jeg har prøvd å ta det rolig, men så blir jeg sint igjen, og jeg slipper ut ord jeg ikke skulle sagt. Hva skal jeg gjøre? (Ung mann)

SVAR:

La meg ta det positivt. Du er klar over problemet ditt. Du vet at Gud sier at det å misbruke hans navn, er synd. Det andre bud handler om dette.

Så du ligger foran mange andre, som ikke ser på banning som et problem. Du innrømmer det er galt, du sier det henger sammen med et krevende temperament, og det går såpass inn på deg at du tar kontakt. Du opplever det som at du synder mot Gud. Når vi ser et problem og er klar over synden vår, har det skjedd noe viktig.

Jeg oppfatter det slik at du gjerne vil leve som en kristen og vil være et Guds barn. Da står du i en kamp. Djevelen vil ha deg bort fra Gud, han vil prøve å binde deg fast i syndige vaner, og han bruker temperamentet ditt som et angrepspunkt. Men Den hellige ånd arbeider også med deg og vil hjelpe deg til å få frihet og glede i troen på Jesus.

For det første må du stadig minne deg selv om at når du faller i synd, så er det forlatelse å få for syndene. Bekjenn det for Herren. Innrøm at du syndet. Du kan begynne på nytt.

Blir det ekstra fristende når du er sammen med kameratene dine? Kanskje du skulle prøve å få deg noen nye venner? Forstår jeg det slik at du har få jentevenner? De er ofte mildere i formen, kanskje de kan inspirere deg til å opptre annerledes?

Når det gjelder temperamentet, tror jeg Herren kan skape forandring i deg. Be til ham, at han må gi hjelp. Snakk med en sjelesørger som har visdom og erfaring. Kanskje han vil vise deg til hjelp også hos en psykolog.

Vær tålmodig, for Herren er tålmodig med deg. Lær av Jesus ved å høre om ham og lese om ham. Han tålte utrolig mye uten å bli sint. Blir du mer opptatt av Jesus, vil det bli naturlig å snakke mer om ham som er glad i deg, til tross for svakhetene dine.

OPKL352

 

 

Powered by Cornerstone