To forskjellige guder?

En lytter ønsker å vite om Gud i Det gamle testamente er annerledes enn Gud i Det nye testamente.

SVAR:

Jeg vet ikke hva som ligger i spørsmålet, men har inntrykk av at enkelte påstår at Gud i Det gamle testamente (GT) er en Gud som bare dømmer, mens Gud i Det nye testamente (NT) er opptatt av frelse ved Jesus. Noen synes det er vanskelig å få dette til å gå i hop.

Det er rett forstått at Gud i GT tar synden på alvor. Men han kommer også med en løsning ut fra sin kjærlighet og barmhjertighet. Han lover å gi nåde som ikke er fortjent.

I NT lærer vi at Gud på samme måte tar synden på alvor. Men der får vi lese om at Jesus tok på seg dommen på korset. Guds nåde og barmhjertighet blir gjort kjent og stilt fram for alle mennesker.

Dette betyr ikke at budskapet i GT og NT er helt likt. For i GT blir det lovet, det som er blitt virkelig i NT. Profetier forteller om Messias. De mange ofringene de foretok i det gamle tabernaklet, senere i templet, peker fram mot det ene offeret som Jesus bar fram ved å gi sitt eget liv til beste for oss.

Når mange ikke riktig kan komme ut av det med bildet av Gud i GT, skyldes det vel ofte at de ikke liker tanken på en Gud som dømmer. Mange kan ikke godta at det fins en Gud vi skal stå til ansvar for en dag. Og de håper at Gud ikke tar synden så alvorlig som han ser ut til å gjøre i GT.

Men faktum er at Jesus fokuserer like mye på synd som i GT. Les for eksempel Bergprekenen, hvor han sier: «Dere har hørt det er sagt til de gamle …, men jeg sier dere …» Så skjerper han budene til å gjelde ikke bare handlingene våre, men også tankelivet vårt.

Hvis vi ikke tar Guds dom på alvor, skjønner vi ikke hva Guds nåde og barmhjertighet innebærer.

Mange i dag tror på hva vi kan kalle en «billig nåde». Da håper de at Gud bare overser syndene eller tar dem lettvint. Men Gud ser med alvor på synden både i GT og NT.

Alle dyreofrene i templet innebar sterke realiteter for å lære folk noe viktig: Synden ødelegger for livet, både nå og i evigheten. Men så kom Jesus, han ble tidlig presentert av døperen Johannes som «det Guds lam som bærer verdens synd». Dermed sonet han med ett eneste offer for all synd som var gjort, og som kom til å bli gjort.

Har det noen hensikt å lese i den første delen av Bibelen? For å svare kort: GT har vist oss Loven og Guds løfte om nåde. NT handler om Loven og at Guds løfter er oppfylt i og med Jesus.

Dermed vil en kristen lese både GT og NT. Slik får vi en dypere og mer helhetlig forståelse av hvem Gud er, og hva det kostet ham å berge en verden som var blitt skakkjørt på grunn av synden.

GT er full av fortellinger om hvordan Gud taklet forskjellige levende mennesker, og han åpenbarte både sine handlinger til dom og sine handlinger i nåde og tilgivelse. GT er fullt av konkrete eksempler, skal vi si «nåde i praksis», mens for eksempel de viktige brevene fra Paulus forklarer nåden mer teoretisk og pedagogisk, slik at vi lettere skal tro og bli overbevist.

Feilen hos mange av oss er at vi tror vi «kan» alt om Gud og frelsen, mens vi i virkeligheten har stadig noe nytt å lære eller bli minnet om.

Derfor trenger vi å lese både GT og NT med et åpent sinn. Der lærer vi å kjenne den samme, evige Gud, himmelens og jordens skaper. Han viser sin evige kjærlighet på forskjellige måter hele veien. Han er full av nåde og sannhet både i GT og NT.

Den som vil studere mer om forholdet mellom GT og NT, kan lese Hebreerbrevet.

OPKL359

Powered by Cornerstone