Noen kristne vil være som jøder

Jeg har noen kristne venner som identifiserer seg veldig sterkt med jødene. Ja, de sier at de selv vil bli jøder, selv om de ikke har noen røtter i jødisk slekt eller familie. Men de vil gjerne la seg «vie» av ortodokse jøder og ta et bibelsk navn. Troen på Jesus som frelser er der, og de ser seg selv som kristne. De peker på at Paulus taler positivt om loven som en velsignelse.

Denne gruppen forsvarer alt hva jødene gjør og står for, og de mener omskjærelsen er en frelseshandling. Sier ikke Bibelen noe om at loven og de ti bud ikke er noen frelsesvei? Men disse jeg snakker om, dømmer oss som tenker annerledes. Personlig er jeg temmelig forferdet (Reidun).

SVAR:

Jeg har tatt med bare noe fra brevet ditt. Jeg er redd for at de vennene du snakker om, er blitt temmelig forvirret. De har ikke en klar forståelse av hva kristendom er, og de forstår knapt hva jødedommen innebærer heller. Om de vil konvertere til jødedom, er det ikke sikkert de blir godtatt så lett som de tror.

Det er ikke sikkert du klarer å hjelpe dem til å falle til ro i en frigjørende tro på Gud og Jesus Kristus. Vi får be om at Den Hellige Ånd viser dem veien.

Paulus skriver noe viktig om sitt forhold til loven: «Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.» (Gal 2,16) Slik uttrykker han sin tro på nåden alene som frelsesvei.

Du må prøve å være vennlig og imøtekommende overfor vennene dine på det menneskelige plan. Men det blir bare vanskelig for deg om du lar deg forvirre av det de hevder. Apostelen oppfordret Timoteus, og det er en god oppmuntring til alle unge troende til alle tider: «Bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (2. Tim 3,14-15)

OPKL364

 

Powered by Cornerstone