Hva mener du om healing?

Hei, har du noe innspill fra et kristent ståsted til temaet healing? Det forundrer meg at noen kristne ikke tar avstand fra healing. Ifølge Bibelen kan mennesker bli helbredet av Gud. Men en healer hevder å ha helbredende kraft i seg selv. Og noen healere snakker om en åndelig kraft utenom dem selv.

Så lenge personen ikke er kristen og dermed ber om Guds helbredende kraft, så er det bare én annen åndelig mulighet vel? Og denne andre muligheten bør vel ikke vi kristne utsette oss for? For ifølge Bibelen er det bare to krefter.

Mange kristne støtter seg til den gode effekten mange opplever. (Hva med langtidseffekten? Hva med påvirkningen av sjelen? Og skal ikke Guds Ord være vår veiledning?)

Har du noen artikler på nettet å vise til om dette temaet? (Randi)

SVAR:

Du har klare meninger om dette selv, så jeg trenger nesten ikke svare :)  Men jeg vil gjøre det likevel.

Jeg har ikke mange artikler å vise til. Men jeg kan nevne at for et år siden kom det et intervju i Norea med en som tidligere hadde vært involvert i dette.

Se https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/135694

Begrepet healing rommer svært mange aktiviteter. Felles for dem er at vanlig legevitenskap ikke tar i bruk metodene, da de ikke kan bevises rent vitenskapelig å ha noen virkning. Vanlig skolemedisin vil finne logiske forklaringsmodeller, de vil statistisk og på annen måte ha bevis for effekten.

Utgaver av healing er yoga, homøopati, meditasjon, mineralterapi, sjamanisme, pusteterapi, tankefeltterapi, krystaller, kinesiologi, øreakupunktur, aurahealing og mye annet.

De som driver med healing, trenger ingen eksamen eller autorisasjon. Noen kan ha svake kunnskaper om det de driver med. Hvis de oppfordrer den syke til ikke å søke lege, kan det føre til forverring av tilstanden.

Mange av formene for healing bygger på hedensk religion og filosofi. De som utøver slik virksomhet, kan komme med forklaringer som bygger på nyreligiøse forestillinger.

Hva skal en kristen gjøre når en blir syk? Søke vanlig medisinsk hjelp, hos fastlege og andre han eller hun viser til. Mye medisin er verken guddommelig eller demonisk, men hører hjemme på skaperverkets plan.

Be også til Gud om helbredelse, om det er hans vilje. Og en kan be om nåde til å bære sykdommen, om det er hans vilje. Har en tro for det, kan en gjøre som det er beskrevet i Jakobs brev, kapittel fem, og kalle til seg kristne ledere og be dem foreta en forbønnshandling.

Enkelte kan også ha fått en nådegave til å helbrede, som nevnt i 1 Kor 12,9. Da kan en ta kontakt og delta personlig i bønnen i Jesu navn. I alle fall kan det kristne fellesskapet bety mye for å få trøst og støtte.

Vi må ikke tenke magisk om ytre midler. Det blir feil om vi regner at visse steiner eller andre ting har spesielle krefter i seg. Guds ord, bønnen og nådegavene har de kreftene som kan virke helbredelse i Jesu navn.

OPKL365

Powered by Cornerstone