Spådomskunst
Spådomskunst

Helstøpt holdning - for en stund

Bibelen er full av spennende beretninger og sammensatte personligheter. En merkverdig skikkelse i Det gamle testamente er Bileam.

Han var nærmest en spåmann, som kunne si fram velsignelser og forbannelser mot bra betaling. En gang ville den hedenske kong Balak kjøpe ham til å forbanne israelittene. 

Men det sa Bileam blankt nei til. På en gåtefull måte var et standpunkt blitt støpt fast hos ham. Da det så ut til at han kanskje ga etter likevel, foretok Herren en kontant avskjæring. Bileam holdt fast ved sin edle program-erklæring: 

"Om Balak gav meg hele sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens, min Guds ord, verken i smått eller stort." 

For en overbevisning! Maken til helstøpt integritet! Dette sto han på: "Står det vel i min makt å tale noe? Det ord Gud legger i min munn, det må jeg tale", sa Bileam. 

Bileam viser en holdning som alle kristne, særlig forkynnere, prester og ledere, bør følge ham i: - Jeg lar meg ikke kjøpe til å si eller gjøre imot Guds ord. Bare Ordet fra Guds munn vil jeg bære videre, for mine egne ord har liten vekt. 

Martin Luther var overbevist om akkurat dette. Han viste en uvanlig vilje til å stå, falle og lide med det absolutte. For Luther var det definitive selve sannheten, som han gjorde identisk med Guds ord i Bibelen. 

Hvordan gikk det så med Bileam? Etter en stund sviktet han. Nettopp han som var så overbevist, ga etter for presset fra gudløsheten, slik at han fristet Israel til å gå inn i kompromisser - mot Guds vilje. 

I Det nye testamente blir Bileam omtalt til advarsel. Han falt tilbake til sin gamle spåmannspraksis med å se etter det som lønte seg, det han kunne tjene på, det som ikke ødela for en profesjonell karriere. Hans helstøpte holdning varte ikke livet ut. 

4M 22:18

Powered by Cornerstone