Nidarosdomen Foto Egil Sæbø
Nidarosdomen Foto Egil Sæbø

Hver gang døde bare bikkja

- Sju ganger - minst - i historiens løp skulle kirken ifølge rimelige livslover gått i hundene, skriver en britisk kulturkritiker. Hver av de sju gangene var det bare bikkja som døde.

Guds menighet opplever i dag trusler både fra kirkebrennere, gravskjendere, hedningegrupper, sløve kristne og en verdslig folkereligion. Vanskelig er det, og verre kan det bli for både hus og organisasjoner. 

Guds menighet faller likevel ikke sammen, fordi Jesus Kristus er grunnmur og støttepillar for sannheten. De som bekjenner Jesu navn, blir stående gjennom jordskjelvene: 

"Guds hus... den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll... stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet." 

Her er seks innholdsmettede sannheter. Gud ble et menneske. Kristus ble godtgjort å være den han virkelig var. Han for opp til himmelen. Hans lære blir spredt ut i all verden. Personer fra alle folk tar imot i tro. Nå har han tatt sete ved Faderens høyre hånd. 

Dette er steiner i kirkens grunnvoll. Her er pillarer i Guds tempel. Om den kirken som bekjenner Kristus, sa Mesteren selv at dødsrikets porter ikke skal få makt over den. 

Apostelen skriver om en gudsfryktens hemmelighet. Den er ikke hemmelig slik at ingen skal få greie på den. 

Den er hemmelig fordi den må avsløres eller åpenbares i hjertene av Gud selv. Og en gang skal alle bekjenne at Jesus Kristus virkelig er Herre. 

1Tim 3:15-16

Powered by Cornerstone