Våren i knopp. Foto: Jorunn Tunheim
Våren i knopp. Foto: Jorunn Tunheim

Den skjøre spiren sprenger asfalten

Naturen speiler himmelen. Det jordiske er bilder på noe åndelig. Ethvert liv får sin energi av Gud. Han gir det svakeste superstyrke. Hvor mange tar av seg skoene i respekt? Vitenskapsmannen Louis Pasteur sa det slik: "Jo mer jeg studerer naturen, jo mer imponert blir jeg over skaperen."

Her er en gåte: Hvem er så liten og skjør at du lett knuser den mellom fingrene, men likevel så sterk at den kan trenge gjennom hard is og tykk asfalt? 

Svaret er: Spiren. Den som tar av seg solbrillene, bøyer seg og ser Guds under, kan få øye på spirene nå om våren. De merkelige, skjøre stilkene med den kolossale sprengkraften varsler vår, varme og nytt liv. 

Da profeten Jeremia skulle annonsere Messias som var i vente, brukte han bildet av Frelserkongen som en Spire: 

"I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire... og dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet." 

Messias imponerte ikke i det ytre. Han var svak og foraktet av mennesker. Han vokste opp av svart jord. Men han var sterk i sin svakhet. Og det lille ble til et stort tre, som himmelens fugler kunne bygge sine reder i. 

Messias er en rettferdig Spire. Han vil vokte retten på jorden, gjøre angrende syndere rettferdige, grunnlegge et evig rike preget av den evige rettferdighet. 

Spiren er plantet på jorden. Veksten fortsetter - i svakhet preget av styrke. Bøy deg ned, løft dine øyne, og se Guds under!
 
Jer 33:15-16

Powered by Cornerstone