Om å få fred innvendig

På 1300-tallet levde det en italiensk vitenskapsmann som het Petrarca. Et av de spørsmålene som opptok ham, var hvordan han kunne være en from kristen og samtidig ha et rett forhold til denne verdens ting.

Fra Petrarca har vi følgende påstand: "Fem store fiender av freden bor i oss: Begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet. Hvis disse kunne avskaffes, ville vi uten tvil oppleve evig fred." 

Hvordan kan vi oppnå fred? Fred er ikke bare fravær av krig. Det dreier seg om den indre fred som gjør oss frie og trygge, i samvittigheten, og overfor det som skaper uro omkring oss. 

Jesus Kristus sier følgende om freden: "Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Jesu ord har virkning. De forteller om fred, og de skaper fred. For Jesus har seiret over ham som skaper all ufred, djevelen. Alle anklager mot livet ditt blir opphevet for Gud når du tror på Jesu soning på korset. 

De fem store fiender av freden som Petrarca skrev om, tar Bibelen med i begrepet synd. 

Synden som vi godtar og ikke vil be Gud renske opp i, den stjeler freden fra oss. 

Men den synden som vi legger fram i lyset for Jesus Kristus, den har han sonet for. Han har seiret over synden og ufreden som synden fører med seg. 

I verden har dere trengsel, sier Jesus. Det er ikke lett å leve, slett ikke enkelt å være en kristen. Men husk at store vansker ikke alltid er straff for store synder. De kan være bærere av en stor nåde. 

Jesu fred kan bli forstørret og fordypet midt i trengselen din. Ber du til Jesus om at det må skje, så vil Han oppfylle hva han har lovet. 

Joh 16:33

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone