Når Vennen ikke gjør vennetjenester

Teresa fra Avila var reformator, mystiker og skribent og levde i Spania fra 1515 til 1582. Under en av reisene sine sto Teresa fast i søla. Da ropte hun fortvilet til Gud: - Hvis dette er måten du behandler dine venner på, så er det ikke rart at du ikke har så mange.

Selv de frommeste kan fortvile når motgangen blir massiv, og Vennen i himmelen ikke vil gjøre vennetjenester. 

Også apostelen Paulus var hjemmekjent i motgangens landskap. Men store deler av andre brevet til korinterne bruker han til å fremme djervhet både i seg selv og leserne sine. Den som slår opp, kan lese følgende: 

"Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag." 

Her er en visdom til alle Guds venner som sitter fast i søla: Gud gir stundom røff behandling for å skape myke personer. 

Ved ytre motgang fornyer han det indre mennesket. 

Målet for en kristen er å bli mer lik Jesus. Han tålte og gjennomled alle slags vansker. 

Ordkunstneren og journalisten Harald Stene Dehlin har formulert dette slik: 

"Vi kommer i vanskeligheter for at vi skal bli mindre vanskelige å ha med å gjøre. Vi opplever å bli påført sviende sår for at vi ikke skal opptre sårende i en lidende verden. Ja, vi må gjennomgå lidelse for at vi skal lære medlidenhet." 

Gud arbeider alltid med oss. 

Etter hvert blir vi ikke vakrere ytre sett. Men makter vi å se at Gud bruker et utrolig spekter av meisler, former og filer for å modellere vår indre holdning etter Kristi forbilde, kan motgangen bli lettere å bære. 

Hvis vi tar bort steinene, mister elven sin sang. 

2Kor 4:16

Powered by Cornerstone