Det kan umulig skje

En dag jeg spekulerte på fremtiden, ble jeg urolig og engstelig. Når en for eksempel tenker på hatet mellom enkelte folkegrupper, og de mange og plutselige ulykkene som hender, kan en komme i tvil om Gud virkelig har kontrollen.

Da fant jeg et godt vers i Gamle Landstads salmebok: 

La verdens grunnvoll glippe
og jorden lukt forgå,
min nåde er den klippe
som evig skal bestå.
Hvi frykter du den skade
du aldri fikk å se?
Jeg vil deg ei forlate,
det kan umulig skje. 

Nei, det kan umulig skje at Gud vil forlate et av barna sine. Du kan være trygg i dag. 

Profeten Jesaja sier på vegne av Gud: «Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg!» (Jes 54,14).

OPK109

Powered by Cornerstone