Frelsens gaver rekkes til deg

Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.

For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. 

Så tok han en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere! For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. 

Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! 

Luk 22,14–19

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Frelsens gaver rekkes til degNattverden

 


Da Jesus innstiftet nattverden, la han symbolikk i hver detalj. Brødet i seg selv er næring for vårt åndelige liv. Brødet blir laget ved at kornet blir knust og siden stekt i ilden. Jesus gikk gjennom det å bli brutt for oss på Golgata. 

Hans livs ildprøve ble døden på korset. Først etter å ha lidt kunne han gi sitt legeme og blod for oss. 

Når vi tar imot frelsens gaver, må vi aldri glemme hva det kostet vår Frelser. Ingen må tenke overfladisk eller forakte en så stor gave. Han ga seg selv frivillig. 

Gjennom nattverden rekker han mot oss seg selv, så vi kan smake og ta imot enkeltvis hans dyreste gave. Vi kan strekke ut en tom hånd og ta imot, uten noen forpliktelser. 

Nattverden er en hjelp til å tro: Frelsen er for meg og deg. Nå rekkes gavene til deg.

 

 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone