Den lange natten

Han gikk ut og drog til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem:

Be at dere ikke må komme i fristelse.

Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, bad og sa: Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. 

Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. 

Luk 22,39–43 

(Teksten fortsetter under bildet)
 

Den lange nattenJesus i Getsemane

 


Når vi står foran det vi gruer aller mest til, kan vi gjerne be om å slippe, eller om å komme lett fra det hele. Men viktigst er den bønnen Jesus lærte oss: «La ikke min vilje skje, bare din.» 

Det er ikke alltid enkelt å bøye seg for Guds ledelse, men hans vilje er alltid den beste. Han vil gjemme velsignelser også i den mørke natten. 

La oss be om at vi ikke blir fristet til å velge noe annet enn Guds vei. 

Da Jesus gruet seg aller mest, var hjelpen nærmest. En engel kom og ga styrke. Far i himmelen så at Sønnen gråt. Så fikk Sønnen kraft til å gå korsets vei for vår skyld. 

Du kan også få kraft når du opplever din egen mørke time. Da ber Jesus for deg, og du blir hjulpet.

 

 

Powered by Cornerstone