Høre og adlyde

Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydige mot hans vilje.

Hva er å være lydig mot Gud? Det er å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt muligheten til rette for et initiativ eller en respons. 

Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i et øyeblikk preget av entusiasme. Viktigere er det å vandre – lydig mot et kall – over tid. 

Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning er lydig mot ham. Herren sier: «Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting» (Jes 1,19).

OPK170
 

Powered by Cornerstone