Han ble løftet opp mens de så på

Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.

Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. 

Apg 1,7–9 

(Artikkelen fortsetter under bildet)
 

Han ble løftet opp mens de så påHan ble løftet opp mens de så på

 

Disiplene hadde vært vitne til en dramatisk påskehøytid – med inntoget i Jerusalem, at Jesus ble dømt og korsfestet, og at han på den tredje dagen sto opp fra de døde. For alle som så og trodde, var det nå helt klart at Jesus var Guds Messias, den store kongen som var omtalt i Skriftene. 

Hva så? Hva ville hende heretter? Disiplene var opptatt av tider og timer og begivenheter som skulle komme. 

Jesus rettet blikket deres en annen vei: mot et oppdrag. Nå var ikke tiden for å spekulere, men for å gå ut og vitne om Jesus Kristus som verdens frelser. 

Det var det siste Jesus pekte på før han vendte tilbake til den usynlige verden: Gå ut til jordens ender som sendebud for evangeliet. 

Er Jesu hjertesak blitt din og min hjertesak?

Powered by Cornerstone