I stedet for sorg

I stedet for sorg

"Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, ... til å gi de sørgende ... gledes olje istedenfor sorg," sier Herrens tjener.

Adventstidens store tema er at Jesus kommer. Han kom en gang, han kommer til deg nå. En dag skal han komme igjen så alle får se ham. 

Hvorfor kommer Jesus? Ett svar av mange gis i ordet ovenfor: Han vil bringe noe godt i stedet for sorgen. 

Sorg er den sterke følelsen vi får når vi har mistet noe dyrebart. Taps-opplevelser kan vi få gjennom hele livet. De kan danne en vedvarende molltone dypt inne i oss. 

For over 300 år siden satte salmedikteren Kingo på papiret noe om sorgen som en allmenmenneskelig opplevelse: 

Alle har sitt,
Stort eller litt,
Himlen alene
for sorgen er kvitt. 

Jesus Kristus er kommet for å bytte bort sorgen med gledes olje, sier Ordet. Det er sterkt! 

Kan sorgen bli borte på et blunk? Nei, det vet jeg ikke om er mulig - eller rett. Men vi kan få en lindring i sorgen. Hva annet kan hjelpe enn trøst? Og i det evige liv skal hver tåre bli tørket bort for alltid. 

Tapsopplevelser kan være tunge. Jeg kan dra dem med meg og føle at jeg verken kan eller vil slippe dem. Men jeg vet ikke noe som trøster meg mer enn et ord fra Jesus, en formulering fra Bibelen. "Du har milde ord som gleder, Sterke ord som trøster her," står det i en salme. 

Han er på vei til deg, han som vil salve deg med gledes olje midt i den sorgen som kanskje bare du føler og vet om.
 
Slipp ham inn! 

Jes 61:1-3

Powered by Cornerstone