Å ha sin styrke i Gud

Å ha sin styrke i Gud

Hvor mange av leserne vil si de er sterke mennesker? Styrke? Det kommer an på hva som menes. Blar vi gjennom sidene i dagens avis, finner vi oppmuntringer og gode nyheter. Men sant å si møter vi også en masse problemer og konflikter.

 Da er vi ikke få som kjenner oss svake. Hva kan lille du og jeg gjøre med all verdens nød og floker? 

Noen vil fortrenge, andre bare gi opp. Men noen har sett muligheten for å hente kraften og motet et annet sted. 

Hos Gud ligger styrke. Han er Herre over alt sammen. Han har makt til å endre, og til å vende det onde til det gode for dem som elsker ham. 

"Salig er det menneske som har sin styrke i deg... Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang," sier Bibelen. 

Dermed er denne lille andakten en ny invitasjon til å vise tillit til Gud. Lykkelig er den som er trygg i det faktum at Gud er sterk nok og har vilje til det gode! 

Her i Salme 84 tales det om tåredalen. De som slipper hjerte og følelser til, vil måtte innrømme at det er et treffende navn på mange sider av livet i verden. 

Åpenlyst og i det skjulte renner tårer fra millioner av øyne i dette øyeblikk. 

En kildevang er noe helt annet. Det er dalen der sunt og livgivende vann er å finne, og der friskt liv vokser fram. 

Den onde sender nød og floker for å gjøre oss svake og få oss til å miste motet. Han vil holde oss i tåredalen. 

Men Gud bruker det vanskelige for å gjøre oss frimodige og sterke. Han kan forvandle nederlag til kildevang. 

Aldri er Gud så nær som når vi bekjenner vår hjelpeløshet og vender oss til ham. 

Aldri er han så virksom med sin overveldende styrke som når et lite barn sier: Herre, jeg er svak - jeg trenger deg! 

Sal 84:6-7

Powered by Cornerstone