Hvem kommer til himmelen?

Kommer de som levde i Det gamle testamentes tid, til himmelen?

Svar: Ja, de som trodde på Gud. Nå bruker Bibelen flere bilder om evigheten: Himmelen, Guds rike, den evige byen, det nye Jerusalem, staden.

Det står i Hebreerbrevet 11,13–16: «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det … Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem.» 

OPKL007

Hvis du eller andre har kommentarer til dette, kan dere skrive i responsskjemaet på webpastoren.no

 

Powered by Cornerstone