Priscilla Du Preez
Priscilla Du Preez Unsplash

Kjærlighet uansett

Det fortelles om en gutt som bodde i Leeds i England for mange år siden. Faren døde, og moren måtte jobbe sent og tidlig for å klare seg.

Av Asbjørn Kvalbein

Gutten var nokså vimsete og ikke flink til å passe seg. 

Moren advarte ham mot å leke på en byggeplass, men det gjorde han, og ble alvorlig skadet. 

På sykehuset skulle han ikke ha hørt det, men en sykepleier sa til noen andre at gutten aldri mer ville kunne gå på egne ben. 

Da moren kom på besøk, spurte han rett ut: 

«Mor, er du glad i meg?» 

«Ja, naturligvis, jeg er glad i deg.» 

«Da er alt i orden,» sa gutten. «Jeg har hørt at jeg aldri mer kan gå. Men hvis du tilgir meg og elsker meg, skal jeg kunne klare resten.»
 
Bibelen sier at Guds barn er «utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn» (Ef 1,4). 

Kjærligheten og tilgivelsen strekker seg lenger enn alle våre tabber og blundere til sammen.

OPK327
 

Powered by Cornerstone