Svikter Gud?

I Romarbrevet, eit av dei første kapitla, står det om jøde først og så grekar. Kva betyr det?

At jødane skal før grekarane? Alle er jo like mykje verdt, kvifor står det slik?

Svar: Det handlar om Guds tidsplan, ikke kvalitetsvurdering. Kvifor Gud har ein slik tidsplan, veit vi ikkje. Men alle er like verdifulle. Rom 1,16.

OPKL012

Hvis du eller andre har kommentarer til dette svaret, kan dere skrive i responsskjemaet på webpastoren.no

Powered by Cornerstone