Har Noah levd?

Levde Noah? Eller var han et symbol på den nye pakt? (Jente, tenåring)

SVAR:

Noah er omtalt tidlig i Bibelen (fra 1Mos 5,28 og videre). Han blir flere steder i Bibelen rost fordi han var gudfryktig. (1Mos 6,9) Apostelen Peter kaller ham Rettferdighetens forkynner. (2Pet 2,5)

Gud ba ham bygge en romslig båt, en ark. Da det kom en stor flom, ble bare Noah og familien hans reddet i båten. De var til sammen åtte personer.

Den store flommen blir det fortalt om i 1Mos 6. Da vannet sank igjen, strandet arken på et fjell som heter Ararat. En slik oversvømmelse skal aldri forekomme igjen, blir det lovt.

Jesus taler om denne flommen som et bilde på hendelser i den siste tiden. Gud gir folk sjansen til å vende om. Men hvis de ikke gjør det, vil de ikke kunne unngå dommen. Før Jesus kommer igjen, skal menneskene være skråsikre og ikke bry seg om Gud. (Matt 24,38 og videre).

Det fins mange gamle beretninger om en stor flom. De fins for eksempel i det gamle Babylon. Noen mener at fortellingen i Babylon er ført videre i Bibelen. Men forskere vil hevde at fortellingen i Babylon er yngre enn den bibelske. Den er også preget av babelsk religiøsitet. Da Israelfolket var fanger i Babylon, var de neppe positive til å overta fortellinger derfra.

Noen har ment å spore oversvømmelsene i de nedre delene av Mesopotamia (i dagens Irak). Noen vil hevde at arken strandet på fjellet Ararat i dagens Tyrkia. En gang var Svartehavet et innlandshav, men da terskelen mot Middelhavet en gang ble brutt i stykker, ble sivilisasjoner langs Svartehavet oversvømt. En kan finne arkeologiske rester i bunnen av Svartehavet.

Sporene etter en stor flom er omstridte. For min del tror jeg likevel Noah har vært en historisk person. Jeg tror neppe Jesus ville tatt som vitne og eksempel en ren eventyrfigur.

OPKL370

Powered by Cornerstone