Lov å «herme» etter Paulus?

Er det lov å «herme» etter Paulus sine skrifter og taler? (Kjetil, 18 år) SVAR: Ja, du gjør en stor og viktig gjerning om du bringer videre det levende ordet i Bibelen.

Når du gjør det, vil jo folk skjønne at du siterer fra Bibelen, men du kan gjerne si at du henter ordene fra det og det skriftet – kapittel og vers, og gjøre det klart at du tror på dette ordet som et ord fra Gud til oss mennesker.

Paulus sier om en gruppe av de første kristne: «Dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet» Her handler det om at de hørte ordet, fulgte ordet, og sikkert forkynte det videre (1. Tess 1,6). «For fra dere har Herrens ord fått lyde ut» (v. 8). Da siterte de og hermet etter Bibelens ord.

I innledningen til Bibelens siste bok står det: «Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet» (Åp 1,3). Den tiden kjente ikke til stille lesning, bare høytlesning. De leste opp fra Ordet. Det er en viktig oppgave. For Ordet skaper det som det omtaler. Det er troens ord som skaper tro.

OPKL028

 

Powered by Cornerstone