Lever etter de ti bud

Hvis en person lever etter de 10 bud og etter kristne verdier, men ikke tror på Gud, vil da den personen komme til himmelen?

SVAR:

Ja, himmelen er åpen for dem som lever etter de ti bud. 

Men de ti budene innebærer først og fremst å tro på Gud. For vi skal huske på at det første budet lyder slik: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» 

Og den Gud det da er tale om, er han som har vist seg i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Hvis en bare lever så godt en kan, men ikke vil bry seg om frelsen i Jesus, så har en egentlig ikke holdt de ti budene.

Ingen blir frelst bare av å leve så fint en klarer det etter budene. Men vi blir frelst når vi roper på Jesus og ber ham frelse oss, fordi vi ikke kan frelse oss selv.

«Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst,» sier Ordet. 

Gud har satt døren på vidt gap for alle dem som henvender seg til Jesus for å bli frelst.

OPKL033

Powered by Cornerstone