Be til Gud eller Jesus?

Når jeg henvender meg til Gud i bønn, skal jeg konsekvent be til Far, eller kan jeg be til Jesus – eller kan en i samme bønn be til begge? (Familiefar, ca. 40 år).

SVAR: Gud er én, så jeg tror ikke det betyr særlig mye hvordan vi tiltaler han. 

Han er Far, han er bror i Kristus og Frelser, og han er veileder i Den Hellige Ånd.

Det viktigste er at han får høre fra oss. Da kan vi bruke alle de navnene han har vist oss i Bibelen: Du gode hyrde … Abrahams, Isaks og Jakobs Gud … Allmektige Gud … Min Frelser … Kjære Gjenløser …. Gode Hellige Ånd …

Ved at vi varierer uttrykksmåten, er det en hjelp for oss selv til å se Guds storhet og bli desto mer takknemlige.

OPKL034

Powered by Cornerstone