Hva betyr «knuse Hans hæl»?

Hei! Jeg har studert litt på dette ordet «hæl» i Første Mosebok 3,15: «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes Ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.»

Hvordan utlegge dette ordet om hælen her? Har det noe med den lidelse som Satan påfører en kristen, men kan ikke gjøre noe med livet vårt? Vi ser jo at Jesus døde på korset, men det var altså seieren over Satan der Gud knuste Satans hode. Med vennlig hilsen Kjell Bjørn.

SVAR:

Dette ordet regnes som det første løftet om evangeliet i Det gamle testamente. Her holder Herren en tale om straff overfor slangen, som er Satan. Fordi slangen forførte kvinnen og ledet henne inn i synd, skal hodet hans bli knust. En slange kan bli slått og maltraktert og likevel leve. Men når hodet er knust, er den ferdig.
 
Dette ordet sier derfor med stor klarhet at oppgjøret med Satan, han som er frister, forfører og opprinnelsen til all ondskap, det oppgjøret skal Gud selv ta seg av. Det kreves ikke noe fra vår side. I dette ser vi evangeliet.
 
Legg merke til at i uttrykket «hennes Ætt» er det i Norsk Bibel 88 brukt stor forbokstav. Det handler om en ætling i entall. Det sikter med andre ord på Kristus. Det er snakk om samme verbet «knuse» begge veier. Djevelen skal rette et dødbringende slag mot Kristus. Men det rammer bare Jesu menneskelige natur, bare hans hæl. Som Gud blir Kristus levende igjen etter tre dager, og han har dermed vist at han er sterkere enn Satan.
 
Da Kristus døde på korset, knuste han Satans makt. For djevelen føltes det som en seier å nagle Kristus til korset. Men det som kunne sees som et nederlag, ble et sonoffer for alle verdens synder. 
 
Det er viktig å se på alt dette som et oppgjør mellom Gud og djevelen. Denne kampen kan ikke vi bidra til. Gud har seiret over djevelen for vår skyld, vi som tror og tar imot frelsen. 
 
Hælen handler med andre ord om Jesu liv som menneske, og har ikke noe med våre lidelser eller prøvelser å gjøre.
 
Det er ikke lenger noen fordømmelse for dem som er i Kristus. Gud kan prøve oss og oppdra oss, men Satan har ikke kontrollen med dette. Ingen kan rive oss ut av Guds hånd.

OPKL037

Powered by Cornerstone