Komme først til himmelen

– Eg har alltid lært at når me døyr, kjem me til himmelen, men du har sagt at me ikkje kjem til himmelen før Jesus kjem att.

En annen skoleelev spør: 

 – Kommer vi til himmelen med en gang vi dør, eller venter vi, slik at himmelen blir «åpna» når Jesus kommer igjen? (slik at alle kommer der på en gang)?

SVAR: Jeg tror de døde kristne er sammen med Jesus nå. Jesus sa til røveren på korset, som vendte om og ba Jesus tenke på ham: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Luk 23,43). Her var ikke snakk om noen ventetid.
 
Likevel skriver Paulus, og han sier at han har dette fra Jesus selv: «For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn» (1. Tess 4,15). Det vil si at vi kommer alle samtidig til ham. 
 
Hvordan kan det forklares? 
 
Tiden er borte etter at vi er døde. Når vi sover, kan vi ikke føle tiden. Døden beskrives som en søvn. Like etter at vi er sovnet, våkner vi.
 
Bibelen sier dette for å trøste oss. Den som tror på Jesus, skal få møte Jesus. Og det blir ingen passiv ventetid. Derfor hører vi det sagt i begravelser, når kristne menn og kvinner er gått bort: De er hos Jesus nå.

OPKL044

 

Powered by Cornerstone