David og alle konene

Jeg har vært så «anfektet» i natt. Har grublet på Davids mange hustruer i GT. Hvordan skal vi som kristne se på dette? Hvorfor klandret ikke profeten Natan David for hans mange hustruer?

Han levde jo, slik vi vil si det, i hor. Likevel kunne han være Guds redskap, ja, «en mann etter Guds hjerte», på tross av at han levde i polygami. Så vidt jeg ser, tok David aldri et oppgjør med dette.
 
Kjenner at jeg ikke har nok kunnskap om dette, og jeg finner ikke noe stoff som forklarer min problemstilling. Håper at du kan hjelpe! Mvh JP

SVAR: 

David hadde en rekke koner og medhustruer. Salomo hadde enda flere, ca. 700 koner og 300 medhustruer. 

Likevel advarer Skriften gang på gang mot å ha flere koner, for eksempel: «Han skal heller ikke ta seg mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på avveier» (5. Mos 17,17). 

Moseloven sier altså klart at en ikke skal ta mange koner. Selve advarselen mot flergifte er tatt inn i versene der det fortelles om alle Salomos mange koner (1. Kong 11,1–3). Og en må ikke krenke Guds ønske om monogami – én mann for én kvinne, og én kvinne for én mann (jf 1. Kor 7,2).
 
Fra begynnelsen ser vi at Gud skapte ordningen slik: Adam og Eva. Dette var en klar og entydig skikk helt til Lamek skeiet ut, som en kan se i 1. Mos 4,23.
 
Jesus bekreftet Guds opprinnelige vilje ved å sitere dette avsnittet i Matt 19,4–6 og legge vekt på én mann og én kvinne.
 
Paulus la vekt på at en leder i menigheten skulle være «én kvinnes mann». Vi skal også legge merke til at det monogame ekteskapet er et forbilde på forholdet mellom Kristus og bruden, hans menighet (Ef 5,31–32).
 
Polygamiet ble aldri opprettet som ordning fra Guds side, ikke for noe folk, ikke for noen omstendigheter. Bibelen viser tvert imot at de blir alvorlig straffet, de som praktiserer det. Polygamiet blir tidlig satt opp som et kjennetegn på et samfunn i opprør mot Gud. Det var morderen Lamek som tok seg to hustruer (1. Mos 4,19 og 23). Gud gjentok stadig en advarsel til dem som hadde mange koner, at de ville merke følgene av handlingene sine, hvis de ikke vendte om. Gud ga aldri ordre om polygami, det gjorde han heller ikke med skilsmisse, men sier det er en følge av harde hjerter (Matt 19,8). Gud hater polygami, på samme måte som han hater skilsmisse, fordi det ødelegger bildet av den gode familien. I historien om David ser du at forfallet i livet hans begynte for alvor med Batseba-historien (2. Sam 11), og det fikk ringvirkninger blant barna hans, fra kap. 13.
 
Vi kan si at Bibelen advarer mot polygami ved forbildet han selv har gitt, siden han ga den første mannen bare én kone. Dernest har han lagt det til rette tallmessig, fordi det er like mange kvinner som menn. Dessuten er det gitt i Guds forskrifter både i Det gamle og Det nye testamente. Videre straffet han dem som krenket hans ordninger, og det viste alvoret i saken. Se 1. Kong 11,2. At Bibelen beskriver at både David og Salomo hadde mange koner, viser ikke at Gud godtar det. Det skinner tydelig igjennom at det gikk nedover ved dem da de ikke lenger klarte å styre lystene sine.
 
Du spør om profeten Natan og hvorfor han tidde stille. Vi vet ikke alt han sa, det kan ha skjedd ting som ikke er med i Bibelen. For øvrig vet jeg ikke svaret på det spørsmålet.

OPKL047

 

Powered by Cornerstone