Minker de onde lystene?

Når man blir kristen, i forhold til Åndens frukter og kjødets lyst. Synder vi like masse? Vokser fruktene og lysten minker? Eller er man en synder og synder like masse når man blir kristen? Kan vi synde mindre som kristen? (Rebecca, 20 år).

SVAR:

Det er i grunnen bare Gud som vet hvor masse vi synder. Han ser hva vi gjør i det åpne rom, hvordan vi opptrer bak lukkede dører, hva vi tenker, hva vi fantaserer om, hva vi sier til noen få, og hva vi sier til mange. Hva er egentlig verst, det som syns, eller det som ikke syns blant folk?

Da Paulus tenkte på alt slikt, så han ikke stor fremgang i livet sitt. Da han var blitt gammel, kunne han konkludere: «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1. Tim 1,15). Han var den største synderen av alle. Men enda større for ham var at Jesus var kommet for å frelse en sånn en som han. Opplever vi at syndene er store, blir nåden enda større.

Om fruktene vokser hos deg som kristen, ser du neppe selv. Men jeg ser Åndens frukter hos mange som er blitt veldig gode mennesker.

Om vi mener at kristne synder mindre enn andre, blir vi fort hovmodige. Paulus mente i hvert fall noe annet, han følte seg slett ikke mer og mer syndfri.

Jeg tror ikke lystene minker. Det er bare at forskjellige lyster kan dominere til forskjellige tider.

Husk ellers at fristelser eller lyst til å gjøre det onde ikke i seg selv er synd, det er når vi gir etter for dem, at synden blir gjort. Jesus ble fristet, men sa nei.

Vi er kalt til å vandre i fotsporene etter Jesu og forsøke å ligne ham mer og mer. Når vi svikter, vil vi kunne be om ny nåde og tilgivelse. Jeg ønsker deg lykke til, Rebecca, med å leve som en disippel av Jesus.

OPKL051

 

Powered by Cornerstone