«Tolke» Bibelen og likevel

Går det an å «tolke» Bibelen og fortsatt være en kristen, selv om man for eksempel har sex før ekteskapet? Er man da herre i sitt eget liv (ikke en god kristen) – selv om man gjerne vil være nær Gud? (Jente, 20)

SVAR:

Jeg forstår deg slik at du lurer på om en kan være kristen og samtidig la være å leve etter Bibelen. Til det vil jeg svare at en kristen kan falle i synd, men en må bekjenne det som synd og vende om til å leve et hellig liv. En kan ikke være nær Gud og samtidig ha et uoppgjort forhold til synd.

Du nevner sex før ekteskapet. Guds ord omtaler forholdet mellom mann og kvinne mange plasser, for eksempel i Heb 13,4: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.» Ektesengen betyr ’stedet der samleiet foregår’. Handlingen blir uren om vi ligger med en som ikke er ektefellen vår. I alt skal vi holde i ære ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og herlig ordning. Ekteskapet er en hellig institusjon innstiftet av Gud.

Sann tro på Gud innebærer lydighet mot hans ord og bud. Du er blitt en tjener for Herren og adlyder ham. Bibelen spør: «Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet» (Rom 6,16). Med andre ord: Enten tjener vi synden, og det fører til evig død. Eller vi tjener Gud i lydighet, og det fører til at vi får leve under Guds rettferdighet for Jesu skyld.

Dette er sterke saker å komme med i dag. Og det var minst like sensasjonelt i den første kristne tiden. Da som nå levde folk i stor grad bare etter lystene sine. Men så begynte de som trodde på Jesus, å bli så glad i ham at de ville legge vekt på å være lydige mot hans ord og bud. Det vakte oppsikt, ryktene gikk, og mange fikk lyst til å leve et slikt liv i følge med Jesus. Paulus forteller: «For ordet om den lydighet dere viser, er kommet ut til alle. Derfor gleder jeg meg over dere. Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde» (Rom 16,19).

Å være vise til å gjøre det gode og være rene i forhold til det onde. Det er gode orienteringspunkter for en kristen. Og det skaper stor glede, både i ditt og andres liv – både i himmelen og på jorden.

OPKL052

Powered by Cornerstone