Vente med sex

Mange unge lurer på hvorfor kristne skal vente med sex til ekteskapet. (Kristin 20 år). SVAR: Utgangspunktet er at Gud har gitt oss de ti bud.

De er åpenbart ved Moses og bekreftet av Jesus og apostlene. Hele Bibelen står for denne verdien. Det sjette budet lyder: «Du skal ikke bryte ekteskapet.» Det er også oversatt: «Du skal ikke drive hor.» Med budene vil ikke Gud ta fra oss noe, men velsigne oss.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er gitt oss som en trygg ramme for samlivet, og det danner grunnlaget for familien. Familien er den beste og mest stabile rammen for barna som skal vokse opp. En ramme vil vi ikke ødelegge.

Hvis vi som unge lever seksuelt med flere, svekker vi evnen til å være trofaste. Det høye skilsmissetallet i vår tid skyldes i stor grad at mange som har vært utro før de gifter seg, fortsetter samme livsstil etter at de gifter seg.

– Ja, men vi er glad i hverandre, og vi vil gjerne vise det også med kroppen, sier noen. Da spør jeg: Hvis dere virkelig er glad i hverandre, hvorfor kan dere da ikke gifte dere? Eller vente med sex, i respekt for hverandre og i respekt for ekteskapet og familien som ordninger?

Jeg har vært inne på dette spørsmålet i tidligere svar, så du kan klikke deg inn på dem for å lese flere momenter.

Jeg ønsker deg all lykke og kraft til å bygge en solid grunnvoll for et rikt familieliv. Be Jesus om å lede deg og gi deg visdom og mot.

OPKL054

Powered by Cornerstone