Det ondes problem

Noen utfordrer meg stadig på det ondes problem. Hva har du å si? (Malin, 22 år).

SVAR:

Både du og jeg har hørt spørsmål som dette: Hvordan kan vi tro på en god og kjærlig Gud når han tillater at mennesker må lide?

Jeg vil ikke påstå at jeg kan gi et utfyllende svar på dette. For hvem kjenner alle hemmelighetene i Gud? Og hvem kan forstå ham?

Men vi må ha klart for oss at Gud opprinnelig skapte verden god og perfekt på alle måter. Ingen opplevde lidelse, sykdom eller død.

Både smerten og det forgjengelige kom som en følge av synden. Det var ikke Gud som brakte oss inn i dette. Adam og Eva var ulydige mot Gud, og dermed var synden blitt en del av vår virkelighet.

Men Gud ordnet med en vei ut av synden, smerten og døden, ved å sende sin Sønn. Gjennom sitt fullkomne liv nedkjempet Jesus synden, ved sin trofasthet avviste han fristelsen, og ved sin oppstandelse seiret han over selve døden. Profeten Jesaja sier om Jesus: «Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret» (Jes 53,4).

Dermed kan vi si at Gud ikke er årsaken til det onde, men han har gjort alt han kunne for å fjerne det onde. Men hvorfor gjør han det ikke straks?

Fordi Gud i et større perspektiv vil oppdra oss. Hans styrke blir stor i vår svakhet. Lidelsene nå blir lette i forhold til gleden i himmelen (Rom 8,18). Dette er viktig for den som tror på Jesus.

Dermed har vi ikke svar på alle gåtene. Hvorfor må noen lide mer enn andre? Hvorfor rammer ulykkene så tilfeldig, etter vår forståelse?

Jeg kan ikke svare. Men ingenting blir bedre om vi blir sinte på Gud. Hvem har vi ellers å gå til? Han har lovet å være med dem som roper til ham i sin nød. Jesus avviste ikke dem som kom til ham i sin hjelpeløshet.

Vi kan late som Gud ikke er der. Men han forsvinner ikke av den grunn. Vi kan være overbevist om at Gud er grusom, men blir han grusom av den grunn? Du kan si at Gud er likegyldig til den som lider, men vil det hjelpe?

Det vi kan gjøre, er å bli opptatt av Jesus og det korset han led på for vår skyld. Der led Jesus smerten for oss. Gud lot det skje for vår skyld. Der forkynner han at det onde skal ta slutt. Jesus døde og oppsto for å forkynne at døden ikke har det siste ordet.

Gud er ikke den som sender sykdom og død, Gud er den som frelser oss fra dette. Her på jorden holder han oss oppe gjennom det vi må lide, før vi skal få gå inn til Guds herlighet ved å tro på Jesus.

Det viktigste svaret på ondskapens gåte? Korset.

OPKL055

 

Powered by Cornerstone