Helge-kristne

Mange unge jeg har kontakt med, er opptatt av og fortvilt over «helge-kristne». Hva skal vi gjøre med dem? (Rebecca, 20 år).

SVAR:

Jeg vil tro at du tenker på kristne som mer eller mindre lever et dobbeltliv. De kommer på møter eller gudstjenester lørdag eller søndag, men de lever som helt verdslige gjennom uken. 

Du kjenner sikkert til hvordan Bibelen advarer mot lunken kristendom. I Åpenbaringsboken leser vi: «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn» (Åp 3,15–16).

Du kan be til Gud at det kommer en virkelig vekkelse blant dem du har kontakt med. At de våkner opp fra likegyldigheten og sløvheten. Du kan også mobilisere de kristne vennene dine. Når flere blir enige om å be om noe, har Gud knyttet spesielle løfter til bønnen.

Så kan du i vitnesbyrd og møter ta det opp, og snakke om temaer som handler om dette, for eksempel om den rike unge mannen, om ikke å tjene to herrer, osv. 

Ofte er forkynnere glade for å få tips om temaer som er aktuelle blant de unge.

Vi vil stå sammen i bønn om at Herren må bevare sine barn tett ved seg selv.

OPKL060

Powered by Cornerstone