Profeti over meg

Det er et spørsmål jeg vi stille. Jeg fikk noe profeti over meg og lurer på hvordan skal jeg forholde meg til det. Blant annet ble det sagt at Gud har hørt min bønn og han skal snart svare meg...

Jeg lever litt i spenning, nå for tiden, det er kanskje feil? (Kvinne, Sørlandet)

SVAR:

Innen forskjellige menigheter kan man se forskjellig på dette. Men jeg tror at etter at Gud har gitt oss en ferdig bibel, vil han lede oss gjennom den, og ved at vi bruker vår fornuft, som er opplyst av Gud. Bibelen sier: «Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det» (Sal 37,5). Han har lagt planer ferdig for deg, som du skal få gå inn i.

Nå var det veldig forsiktige ord du fikk. Men hvilke mennesker har fått myndighet til å si til en annen at Gud snart skal svare på en bønn? Kan det hende at Gud vil lære oss å vente på et svar, eller at han svarer på en helt annen måte, så vi ikke engang skjønner med en gang at det var et bønnesvar?

Jeg har snakket med en kristen mann som var helt i villrede, for han trodde så sterkt på en profeti en eller annen hadde uttalt over ham. Kona, som også var en kristen, var ikke overbevist om at profetien pekte ut den rette veien, og selv syntes jeg det også virket overspent.

I spalten Opplæring har jeg flere bibeltimer til undervisning om Herrens ledelse. Kanskje noe av dette kan bli til hjelp. Pass på at du ikke blir avhengig av menneskers innfall. Lytt gjerne til gode rådgivere, men vær varsom i forhold til dem som påberoper seg en spesiell åpenbaring eller innsikt når det gjelder ditt eget kristenliv.

OPKL064

Powered by Cornerstone