Ta oss av læren

Dette med kor mye me damer/jenter har låv å tala om. Føle d står ein plass i Bibelen at me ikkje ska ta oss av læren liksom, at me ikkje ska lera folk ting, men d ska menn ta seg av?

Men me kan forkynna evangelie … eg vett kje?

Bra å veta svare i tilfelle, litt sånn du tenke på når du e ettåring. (Malin, 21 år).

SVAR:

Både menn og kvinner som har fått lære å kjenne Jesus, skal vitne om ham. De første som så at graven var tom, var kvinner. De fortalte det de hadde sett og hørt. Senere står det om kvinner som fikk forskjellige oppgaver i Guds rike. Filip, for eksempel, hadde fire døtre med profetisk gave (Apg 21,9). Det vil si at de talte ordet til oppbyggelse, formaning og trøst.

Men Paulus, og dermed Guds ord, tillater ikke at kvinnen opptrer som lærer eller opptrer som mannens herre i Guds forsamling (1 Tim 2,12). Skal dette anvendes i vår tid, bør vi sette en grense ved oppgaven som biskop og åndelig leder i menigheten, der det kan være nødvendig å gå til kamp mot vranglæren.

Hvorfor Gud vil det skal være slik, vet vi ikke sikkert. Men kanskje det har noe med de forutsetningene Gud har gitt oss som menn og kvinner. Jeg har nesten aldri opplevd at for eksempel kvinnelige prester setter foten ned overfor vrang lære. Tvert imot har jeg opplevd at noen av dem innfører vrang lære. Noen snakker om Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren i stedet for Faderen, Sønnen og Ånden. De vil tydeligvis ikke underordne seg den tanken at Gud har mannlige trekk. Men da omskriver de jo Bibelen og gjør sin feminisme til en høyere autoritet enn Bibelen. Så jeg tror det fører galt av sted når vi ikke tar Bibelen på alvor.

Kvinnelige prester er en nymotens oppfinnelse, ca. 50 år gammel. De historiske kirkene holder seg til Bibelen og den kristne tradisjonen.

Det kan sies mye mer om dette. Men her er et kort svar, Malin.

OPKL066

 

Powered by Cornerstone