Evolusjonsteorien

Spørsmål: Hvorfor er kristne så imot evolusjonsteorien? Hilsen O.Ø. SVAR: Det er interessant at du kaller det en teori. For mange vil mene at det er en fastslått lære.

Her ligger noe av svaret på spørsmålet ditt. En annen del av svaret er hva denne teorien brukes til. Brukes den som et bevis for at Gud er unødvendig, ja, at han ikke fins?

Jeg kan ikke presist sammenfatte hva evolusjonsteorien går ut på. Men det tenkes i det grunnmønsteret at enkle livsformer har utviklet seg til avanserte, over lang tid, ved hjelp av mutasjoner og et naturlig utvalg. De sterkeste har overlevd.

Mange kristne mener at de viktigste elementene i evolusjonsteorien kan forenes med tanken at Gud har skapt alle ting. Men han har brukt lang tid på det.

Andre kristne finner det problematisk at mennesket bare blir redusert til et utviklet dyr, når vi ifølge Bibelen er skapt i Guds bilde, med språk og evne til kontakt med Gud. Og det blir provoserende når en bruker evolusjonsteorien som «bevis» for at Gud ikke fins.

Det er viktig at vi lar vitenskapen få forske fritt i sin leting etter sannheten. Og i fag som det her er snakk om, skjer det stadig nye funn. Darwin kunne ikke vite noe om det universet av mikrobiologi, DNA-koder og slikt som en har innsikt i nå. I dag vet man hvor kompliserte vi er på mikronivået. Da blir det rent statistisk vanskelig å forklare alt ut fra ren tilfeldighet.

All sannhet er Guds sannhet. Er noe sant og bevist, trenger vi ikke frykte det. Jo mer en forsker, dess mer finner en ut hvor mye det ennå er å forske på, og hvor lite vi egentlig vet. I debatten om evolusjonsteorien bør det vises ydmykhet og gjensidig respekt fra begge sider.

OPKL068

Powered by Cornerstone