Noen hevder å være sanndrømte

Hei Asbjørn! Jeg bare lurer på hvordan man skal stille seg til personer og barn som hevder å være sanndrømte, som ser ting som ingen andre ser, eller som vet ting om framtida som viser seg å være sanne? I dette tilfellet personer som ikke nødvendigvis er kristne. Takk for ditt flotte arbeid! - En undrende (Kvinne ca. 24 år)

SVAR:

For meg er det naturlig å gå til Bibelen for å tenke rett om det spørsmålet du stiller.

Gud kunne fortelle viktige ting gjennom drømmer i gammel tid. Noen, som Josef og Daniel, fikk en spesiell gave til å tyde drømmer. Da ga de alltid æren til Gud. «Å tyde drømmer – er ikke det Guds sak?» sa Josef. Daniel sa: «Det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.»

Men allerede da var det noen som trakk oppmerksomheten mot seg selv ved hjelp av syner og visjoner de hadde hatt i drømme. Hvis de brukte slik kunnskap til å reklamere for fremmede religiøse impulser, enten det var dem selv som synske personligheter, eller navngitte avguder, da skulle ikke Guds folk høre på dem. På den tiden Moses levde, kom Gud med advarsler om dette.

Gideon fikk en gang klart for seg hva en drøm skulle bety. Det førte til at han takket og æret Gud. «Da Gideon hørte denne drømmen fortalt og hvordan den ble tydet, tilba han,» står det fortalt. Slik førte drømmen til noe godt.

På profeten Jeremia sin tid var det mange som kalte seg profeter, og som gjorde seg interessante ved å fortelle om drømmer. Da sa Gud gjennom Jeremia at folk måtte lære seg å skjelne mellom det ekte og det falske. Lær av naturen, sier han. Kornet er god mat, halm er omtrent verdiløst i forhold. «Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord! Hva har halmen å gjøre med kornet? sier Herren.»

Gjennom ordet sitt vil Gud gi oss rettledning og ledelse. Vi kan be til Herren at han åpner og stenger dører og legger forholdene til rette.

Hvis ikke drømmene viser til Gud og ærer Jesus, kan de være den ondes måte å få makt over oss og føre oss på avveier.

Ut fra prinsipper som dette tror jeg Herren vil gi deg visdom til å takle rett personer som hevder at de er sanndrømte.

Henvisninger til Bibelen: 1. Mos 40,8; Dan 2,28; 5. Mos 13,1-4; Dom 7,15; Jer 23,28.

OPKL371

 

Powered by Cornerstone