Be og få – alltid?

«Be, så skal dere få,» står det i Bibelen. Gjelder dette i alle tilfeller? Jon Olav, 18 år.

SVAR:

Dette ordet står i Bergprekenen, en tale som Jesus holdt for disiplene sine. Han snakket altså til slike som allerede hadde valgt å følge Jesus, og som ber i Fadervår om at Guds vilje må skje. Det handler om en bønn i Jesu navn, som vi sier, og ikke om en hvilken som helst bønn, til hvilken som helst Gud, om hvilken som helst gave.

Jakob skriver i brevet sitt at det kan hende vi ber og ikke får, fordi vi ber ille, «for å sløse det bort i deres lyster» (Jakob 4,3). Da tenker han på at egoismen av og til kan styre hva vi ber om.

Gud vil gi oss det vi trenger. Er det noe vi ønsker oss og ikke får, kan det hende at vi ikke trenger det. Kanskje det til og med kan bli en byrde og en plage.

Vær ikke redd for å be om alt som ligger deg på hjerte. Så vil Gud styre og lede både deg og bønnesvaret til det beste. Kanskje du må vente for å få svar. Kanskje blir svaret annerledes enn du ønsket. Tenk på Gud som en kjærlig Far som alltid vil det beste for deg.

Er du en kristen som ber mye til Gud, vil du selv gjøre deg erfaringer i bønnens skole. Glem ikke å takke for at du kan legge alt du har på hjerte, fram for ham, og at Gud har omsorg for deg.

OPKL073

Powered by Cornerstone